Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

15 września 1940 r. - por. Julian Kowalski (302 Dywizjon)

Poniższy tekst to meldunek por. Juliana Kowalskiego (wówczas pilota 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego") z walki w dniu 15 września 1940 r.:

COMBAT REPORT

Sector Serial No. (A) 9

Serial No. of Order detailing Flight or Squadron to patrol (B) 50

Date (C) 15.9.40

Flight, Squadron (D) Flight: A Sqdn.: 302/p>

Number of Enemy Aircraft (E) 7

Type of Enemy Aircraft (F) Do 17

Time Attack was delivered (G) 14.25

Place Attack was delivered (H) nad Nord London

Height of Enemy (J) 20,000 fit

Enemy Casualties (K) Do 17 Prob

General report

Atakowałem jako drugi Sekcji Red na 7 dornierów lecących nad Londynem w kierunku na północ. Po oddaniu 3ch dłuższych seryj na jednego z dornierów zauważyłem oberwanie się sterów i kawał płata przy kadłubie. Samolot spadał pod kątek 45° do ziemi. Następnie wykonałem atak na drugiego z 7miu dornierów i po oddaniu 2ch seryj zauważyłem biały dym oraz urwanie się jakiejś części od kadłuba, samolot gwałtownie obniżył lot. Niemogłem go wykończyć całkowicie z powodu braku amunicji. Poczym z powodu braku amunicji powróciłem do własnej bazy o godz. 15.15.

Po wylądowaniu stwierdziłem u własnego samolotu przestrzelenie prawej opony oraz przewodu powietrznego.

/-/