Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

18 września 1940 r. - ppor. Włodzimierz Karwowski (302 Dywizjon)

Poniższy tekst to meldunek ppor. Włodzimierza Karwowskiego (wówczas pilota 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego") z walki w dniu 18 września 1940 r.:

COMBAT REPORT

Sector Serial No. (A) 9.

Serial No. of Order detailing Flight or Squadron to patrol (B) 39

Date (C) 18-9-40

Flight, Squadron (D) Flight: B Sqdn.: 302

Number of Enemy Aircraft (E) 30

Type of Enemy Aircraft (F) Ju 88

Time Attack was delivered (G) 17.23

Place Attack was delivered (H) Thames Estuary

Height of Enemy (J) 12000 Feet

Enemy Casualties (K) 1 Ju 88 destroyed

Our Casualties Aircraft (L) Nil

Personnel (M) "

General report

Po spostrzeżeniu plutonu Ju 88 około 30 zacząłem atakować ostatniego z prawej strony. W tej chwili dostrzegłem grupę uciekającą w kierunku wschodnim i zacząłem atakować ostatniego prawego po oddaniu 2 serji spostrzegłem w oknie samotnego do którego oddałem 3 serje z bocznego ataku widziałem że coś wyleciało z samolotu i po chwili zobaczyłem że jeden z załogi rozwinął spadochron a samolot zaczął pikować w morze. Miejsce na wschód od Tamizy.

/-/