Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - mjr pil. Feliks Gazda

Loty bojowe w składzie 112 Dywizjonu Myśliwskiego RAF (112 Squadron).
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 15.02.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK802)
F/O Feliks Gazda Wymiatanie
2 18.02.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK781)
F/O Feliks Gazda Patrol
3 08.03.1942 Kittyhawk I
GA-A (AK900)
F/O Feliks Gazda Wymiatanie
4 09.03.1942 Kittyhawk I
GA-Y (AK772)
F/O Feliks Gazda Wymiatanie
5 13.03.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK994)
F/O Feliks Gazda Start alarmowy
6 13.03.1942 Kittyhawk I
GA-[?] (AK802)
F/O Feliks Gazda Start alarmowy

Wojciech Zmyślony