Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz kościelny Church of the Annunciation w Woodchester hr. Gloucestershire (Anglia)

Na niewielkim cmentarzu przy rzymskokatolickim Church of the Annunciation (Kościele Zwiastowania Pańskiego) w Woodchester znajdują się zaledwie cztery groby wojenne, w tym dwa polskich lotników. Obaj zostali zabici w czasie służby w jednostce wyszkolenia bojowego 55 Operational Training Unit w Aston Down. Pierwszym z nich był por. Stępień, który zginął 20 września 1940 r. podczas lotu szkolnego na Masterze I (N7987). Samolot z nieznanych przyczyn rozpadł się w powietrzu nad miejscowością Cherrington. Drugi z pochowanych - ppor. Bagrowski - zmarł 2 grudnia 1940 r. w szpitalu w Stroud na skutek ciężkich obrażeń doznanych w wypadku drogowym, w którym uczestniczył jako motocyklista.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
ppor. pil. (P/O) P-0707 Bagrowski Tadeusz 02.12.1940 55 Operational Training Unit
por. pil. (P/O) P-0531 Stępień Józef 20.09.1940 55 Operational Training Unit
 
Razem
2
   

Wojciech Zmyślony

Church of the Annunciation (Kościół Zwiastowania Pańskiego) oraz otaczające go stare groby.
Grób ppor. pil. Tadeusza Bagrowskiego.
Grób por. pil. Józefa Stępienia.
Archiwalna fotografia (z lat 40. XX wieku) grobu ppor. pil. Tadeusza Bagrowskiego.