Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Military Cemetery w Tidworth hr. Wiltshire (Anglia)

Na pięknie położonym, zacisznym cmentarzu wojennym w Tidworth spoczęło 563 żołnierzy z różnych części świata. Ogromną większość stanowią polegli z okresu I wojny światowej, głównie Australijczycy oraz Nowozelandczycy. Wśród ponad 140 grobów z II wojny światowej znajdujących się na tym cmentarzu aż 50 to mogiły Polaków. Pochowani tu rodacy to w większości zmarli już po rozformowaniu Polskich Sił Zbrojnych żołnierze należący do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

W Tidworth spoczywa dwóch polskich lotników. Pierwszy z nich to zmarły 21 stycznia 1947 r. st. szer. Warszawski, który w lotnictwie służył jako radiotelegrafista w personelu naziemnym. 16 czerwca 1947 r. zmarł drugi pochowany tu lotnik, sanitariusz kpr. Tronczyński.

Wiadomo, że w latach 1946-1947 szpital nawiedziła epidemia grypy, która w połączeniu z nie najlepszą opieką doprowadziła do śmierci wielu pacjentów. Niestety, brak dokładnych danych, czy dwaj polscy lotnicy także padli ofiarą tej choroby.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. (LAC)707423Tronczyński Bohdan16.06.1947Polish Resettlement Corps
st. szer. (AC2)709919Warszawski Edward21.01.1947Polish Resettlement Corps
 
Razem
[2]
   

Andrzej Michalski

Drogowskaz umieszczony tuż przy wejściu na teren cmentarza.
Skrzydło bramy wejściowej cmentarza w Tidworth wraz z tablicą z nazwą nekropolii.
Obecny w Tidworth charakterystyczny pomnik w kształcie krzyża-miecza, tzw. Cross of Sacrifice (Krzyż Poświęcenia).
Widok ogólny na cmentarz, na pierwszym planie widoczna jest działka F, w której znajdują się groby polskich żołnierzy.
Grób kpr. Bohdana Tronczyńskiego.
Grób st. szer. Edwarda Warszawskiego.