Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz przy cerkwi w Staroletowie (Rosja)

Na cmentarzu przy cerkwi w Staroletowie w obwodzie riazańskim w Rosji pochowano jednego oficera lotnictwa ludowego Wojska Polskiego. Był nim mjr pil. Wacław Kozłowski, Polak i obywatel sowiecki, pierwszy dowódca Eskadry Lotniczej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (późniejszego 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa"). 10 sierpnia 1943 r. za sterami samolotu UT-2 wykonywał przelot z Sielc nad Oką (gdzie mieścił się sztab 1 Dywizji) do Grigoriewskoje (lotnisko eskadry). Chwile po starcie jego samolot uderzył w maszt radiostacji, a następnie rozbił się w lesie. Wraz z Kozłowskim zginął lejt. Anatolij Korowin, Rosjanin, instruktor z Moskiewskiego Okręgu Wojskowego.

Niewielka drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy znajduje się w Staroletowie do dziś, jednak nie wiadomo, czy grób pochowanego tam lotnika przetrwał.

Stopień
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
mjr pil.Kozłowski Wacław10.08.1943Eskadra Lotnicza 1 Dywizji Piechoty
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony

Delegacja 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" na grobie mjr. pil. Wacława Kozłowskiego na cmentarzu przy cerkwi w Staroletowie.