Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz parafialny w Siemiatyczach (podlaskie)

Na cmentarzu parafialnym w Siemiatyczach pochowanych jest pięciu lotników. Tylko jeden z nich jest znany z imienia i nazwiska. Był to kpr. Mieczysław Bień (imię Mieczysław wymienione jest na nagrobku; w literaturze spotkać można także imię Józef). Jego grób (nr 177) znajduje się w sektorze E. Poległ w nieznanych okolicznościach w czasie kampanii wrześniowej.

Mógł być jednym z czterech lotników, którzy zginęli 11 września 1939 r. w starciu z wkraczającymi do miasta oddziałami niemieckiej 20 Dywizji Zmotoryzowanej. Widziano, jak wyskoczyli z uszkodzonego samochodu i uciekali, kryjąc się między zabudowaniami Siemiatycz. Bezskutecznie: zostali zabici pociskami broni maszynowej. Pochowano ich na miejscowym cmentarzu, jednak znane są personalia tylko jednego z nich - Mamerta Nowickiego.

Choć nie wiadomo, z jakich jednostek pochodzili polegli lotnicy, w grę wchodzą dwie jednostki. W pobliżu Siemiatycz w czasie kampanii wrześniowej stacjonowała 13 Eskadra Obserwacyjna, operująca od 7 do 13 września z lądowisk Pobikry oraz Łysów (odległych o ok. 30 km od Siemiatycz, a położonych odpowiednio na północny i południowy zachód od tej miejscowości). Co więcej wiadomo, że personel eskadry brał udział w walkach z oddziałami Wehrmachtu: dowódca jednostki kpt. obs. Lucjan Fijuth w swoim sprawozdaniu podał m.in., że 12 września 1939 r. 12 żołnierzy eskadry zdobyło cztery niemieckie czołgi rozpoznawcze.

10 i 11 września 1939 r. w Siemiatyczach zatrzymał się także rzut kołowy 51 Eskadry Rozpoznawczej. I on - zaskoczony przez niemieckie oddziały pancerne - brał udział w walkach na ziemi. Nie można wykluczyć, że pochowani w Siemiatyczach lotnicy służyli w 13 lub 51 Eskadrze (przy czym w wypadku kpr. Bienia w grę wchodzi jedynie 13 Eskadra).

Stopień
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr.Bień Mieczysław??.09.1939nieznana
 Nowicki Mamert11.09.1939nieznana
 NN11.09.1939nieznana
 NN11.09.1939nieznana
 NN11.09.1939nieznana
Razem
5
   

Wojciech Zmyślony


Brama wejściowa cmentarza parafialnego w Siemiatyczach, od strony ul. Rogińskiego.
Grób kpr. Mieczysława Bienia.
Grób kpr. Mieczysława Bienia.
Zbliżenie na tablicę na grobie pochowanego w Siemiatyczach lotnika.