Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Crooswijk w Rotterdamie (Holandia)

Cmentarz Crooswijk w Rotterdamie jest dużą, zabytkową (pochodzącą z pierwszej połowy XIX wieku) nekropolią, na terenie której znajdują się trzy działki grobów wojennych: holenderska, niemiecka oraz brytyjska. Na tej ostatniej spoczywa łącznie 131 żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, a także 11 Polaków. Są to w przeważającej większości (123 osoby) lotnicy polegli w czasie II wojny światowej.

Pierwszymi pochowanym w Rotterdamie polskimi lotnikami byli członkowie załogi Wellingtona IV BH-N (Z1258) z 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej". W nocy z 10 na 11 września 1942 r. samolot ten brał udział w nalocie na Düsseldorf. Skuteczny atak nocnego myśliwca zakończył się strąceniem go w rejonie Rotterdamu. Śmierć ponieśli wszyscy obecni na pokładzie: kpt. pil. Stanisław Waszkiewicz, por. obs. Jerzy Wierzbicki, kpr. rtg. Edward Zakielarz, plut. strz. Borys Sawczuk oraz kpr. strz. Jan Horoch.

Prawie równo rok później, nocą z 30 na 31 sierpnia 1943 r., koło Rotterdamu zestrzelony został kolejny samolot 300 Dywizjonu. Lecący na bombardowanie Mönchengladbach Wellington X BH-Q (JA116) padł ofiarą niemieckiego nocnego myśliwca i rozbił się w pobliżu Kethel. Zginęli: por. pil. Leon Ośmiałowski, kpt. obs. Aleksander Steininger, plut. rtg. Józef Ząbal, ppor. bomb. Stanisław Święch oraz plut. strz. Franciszek Buda.

Ostatnim pochowanym w Rotterdamie polskim lotnikiem był ppor. pil. Daniel Napiórkowski z 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego", który zmarł w niewoli w szpitalu Kriegsmarine w Rotterdamie. Został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą 7 grudnia 1944 r. w rejonie Dordrechtu w Holandii, podczas wykonywania lotu na rozpoznanie zbrojne. W czasie feralnego lotu siedział za sterami Spitfire'a LF.IX WX-H (MK370).

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
plut. strz. (Sgt)780664Buda Franciszek30/31.08.1943300 Dywizjon
kpr. strz. (Sgt)794285Horoch Jan10/11.09.1942300 Dywizjon
ppor. pil. (F/O)P-2424Napiórkowski Daniel07.12.1944302 Dywizjon
por. pil. (F/Lt)P-0111Ośmiałowski Leon30/31.08.1943300 Dywizjon
plut. strz. (Sgt)781411Sawczuk Borys10/11.09.1942300 Dywizjon
kpt. obs. (F/Lt)P-1026Steininger Aleksander30/31.08.1943300 Dywizjon
ppor. bomb. (P/O)P-2051Święch Stanisław30/31.08.1943300 Dywizjon
kpt. pil. (F/O)76615Waszkiewicz Stanisław10/11.09.1942300 Dywizjon
por. obs. (F/O)P-1047Wierzbicki Jerzy10/11.09.1942300 Dywizjon
kpr. rtg. (Sgt)784108Zakielarz Edward10/11.09.1942300 Dywizjon
plut. rtg. (Sgt)794044Ząbal Józef30/31.08.1943300 Dywizjon
 
Razem
11
   

Wojciech Zmyślony

Wejście na cmentarz Crooswijk w Rotterdamie.
Znajdujące się w pobliżu wejścia tabliczki z nazwą cmentarza oraz informujące o obecnych na terenie nekropolii grobach wojennych holenderskich oraz brytyjskich.
Pomnik w formie krzyża-miecza, tzw. Cross of Sacrifice (Krzyż Poświęcenia).
Widok ogólny działki grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej w Rotterdamie.
Widok ogólny grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej.
Groby polskich lotników z 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej".
Grób plut. strz. Franciszka Budy.
Grób kpr. strz. Jana Horocha.
Grób ppor. pil. Daniela Napiórkowskiego.
Grób por. pil. Leona Ośmiałowskiego.
Grób plut. strz. Borysa Sawczuka.
Grób kpt. obs. Aleksandra Steiningera.
Grób ppor. bomb. Stanisława Święcha.
Grób kpt. pil. Stanisława Waszkiewicza.
Grób por. obs. Jerzego Wierzbickiego.
Grób kpr. rtg. Edwarda Zakielarza.
Grób plut. rtg. Józefa Ząbala.