Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Garnizonowy w Radomiu (mazowieckie)

Niewielki Cmentarz Garnizonowy, położony w Radomiu na rogu ul. Limanowskiego i ul. Odkrywców, naprzeciwko dużego cmentarza rzymskokatolickiego, został utworzony w 1915 r. i w latach I wojny światowej służył za miejsce pochówku ofiar konfliktu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez długie lata był miejscem pochówku polskich lotników, głównie zabitych w wypadkach lotniczych po starcie z lotniska Radom-Sadków.

Na cmentarzu spoczywa jeden oficer lotnictwa ludowego Wojska Polskiego, który zginął w czasie II wojny światowej, por. Janota. Ten przedwojenny polski myśliwiec wiosną 1945 r. szkolił się na sowieckim sprzęcie w składzie 15 Szkolnego Pułku Lotniczego, bazującego w Radomiu-Sadkowie. 27 kwietnia 1945 r. zginął w wypadku za sterami Jaka-9 (niektóre publikacje podają także prawdopodobnie błędną datę 22 kwietnia). Szczegółowe okoliczności zdarzenia nie są znane.

Jakkolwiek grób lotnika nie zachował się do dzisiaj w całości, pochówek jednoznacznie potwierdzają zarówno dokumenty sowieckie jak i polskie. Wykaz strat lotnictwa ludowego Wojska Polskiego za kwiecień 1945 r. (w języku rosyjskim) podaje jako miejsce pochówku "m. Radom, cmentarz strona półn.". Natomiast "Wykaz żołnierzy LWP, poległych w czasie II wojny światowej, pochowanych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych w Polsce", opracowany przez Ministerstwo Administracji i Gospodarki Przestrzennej, stwierdza, że Janota pochowany jest "na byłym cmentarzu wojskowym w Radomiu-Borki".

W północnej części wymienionego cmentarza znajdują się trzy groby, na których brakuje krzyży i tablic z nazwiskami. To zapewne w jednym z nich spoczywa lotnik.

Stopień
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
por. pil.Janota Robert27.04.194515 Szkolny Pułk Lotniczy
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony

Wejście na Cmentarz Garnizonowy w Radomiu.
Cmentarna kaplica.
Widok na północną część cmentarza, gdzie został pochowany por. pil. Robert Janota. Niewielkie klony w środku zdjęcia wyrastają z bezimiennych mogił, z których jedne jest przypuszczalnie miejscem spoczynku lotnika.
Jeden z trzech bezimiennych grobów w północnej części cmentarza - domniemane miejsce spoczynku por. pil. Roberta Janoty.
Jeden z trzech bezimiennych grobów w północnej części cmentarza - domniemane miejsce spoczynku por. pil. Roberta Janoty.
Jeden z trzech bezimiennych grobów w północnej części cmentarza - domniemane miejsce spoczynku por. pil. Roberta Janoty.