Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Brytyjski Cmentarz Wojenny w Pradze (Czechy)

Brytyjski Cmentarz Wojenny w Pradze jest częścią kompleksu Cmentarzy Olszańskich (Olšanské Hřbitovy). Spoczywa na nim 264 żołnierzy (w tym 31 nieznanych), ekshumowanych po II wojnie światowej z terenu całej dawnej Czechosłowacji. Spoczywający w stolicy dzisiejszych Czech byli głównie lotnikami poległymi w czasie lotów na bombardowanie i specjalnych, a także zmarłymi w niemieckiej niewoli jeńcami.

Ośmiu pochowanych na cmentarzu lotników polskich służyło w 301 Dywizjonie Bombowym "Ziemi Pomorskiej - Obrońców Warszawy". Nocą z 28 na 29 grudnia 1944 r. Halifax V GR-H (LL187) poleciał z lotniska Campo Casale koło Brindisi z zadaniem zrzutu zaopatrzenia na placówkę "Kobuz 312" koło Miechowa. Po pomyślnie przeprowadzonym zadaniu, w drodze powrotnej do bazy został zestrzelony ogniem karabinów maszynowych w rejonie linii frontu sowiecko-niemieckiego, przebiegającej koło Preszowa na terenie dzisiejszej Słowacji. Maszyna rozbiła się w miejscowości Meretice (która obecnie, po połączeniu z wsią Radačov, nosi nazwę Radatice). Zginęła cała ośmioosobowa załoga: plut. Uram, kpt. Kryszczuk, kpt. Wianecki (lecący jako nadliczbowy obserwator w ramach przygotowania do pierwszego samodzielnego lotu specjalnego), st. sierż. Krzeczewski, sierż. Majer, plut. Lisik, kpr. Müller i sierż. Macierzyński.

Groby polskich lotników znajdują się w działce II, rzędzie B. Sierż. Macierzyński jako jedyny spoczął w indywidualnym grobie nr 8. Doczesne szczątki pozostałych członków załogi złożono w grobie zbiorowym nr 1-7.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpt. obs. (F/Lt)P-0152Kryszczuk Franciszek28/29.12.1944301 Dywizjon
st. sierż. rtg. (W/O)781609Krzeczewski Eugeniusz28/29.12.1944301 Dywizjon
plut. bomb. (F/Sgt)783104Lisik Stanisław28/29.12.1944301 Dywizjon
sierż. strz. (W/O)793941Macierzyński Karol28/29.12.1944301 Dywizjon
sierż. mech. pokł. (F/Sgt)781379Majer Teodor28/29.12.1944301 Dywizjon
kpr. strz. (F/Sgt)794032Müller Wiktor28/29.12.1944301 Dywizjon
plut. pil. (W/O)783221Uram Bolesław28/29.12.1944301 Dywizjon
kpt. obs. (F/Lt)P-0072Wianecki Tadeusz28/29.12.1944301 Dywizjon
 
Razem
8
   

Wojciech Zmyślony

Wejście na teren wschodniej części kompleksu Cmentarzy Olszańskich (Olšanské Hřbitovy), którego częścią jest Brytyjski Cmentarz Wojenny.
Mapa kompleksu cmentarzy. Brytyjski Cmentarz Wojskowy (oznaczony na planie "ČVP 1") znajduje się we wschodniej części, w północno-zachodnim narożniku.
Tablica informująca o kwaterze grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej.
Pergola przy wejściu na teren Brytyjskiego Cmentarza Wojennego.
Widok ogólny na teren cmentarza.
Pomnik w formie krzyża-miecza Cross of Sacrifice (Krzyż Poświęcenia) na praskim cmentarzu.
Budyneczek z rejestrem pochówków i tablicą informacyjną opisującą historię cmentarza.
Widok na działkę II. Na pierwszym planie widoczny jest rząd, w którym spoczywa poległa załoga z 301 Dywizjonu.
Grób kpt. obs. Franciszka Kryszczuka (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób st. sierż. rtg. Eugeniusza Krzeczewskiego (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób plut. bomb. Stanisława Lisika (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób sierż. strz. Karola Macierzyńskiego (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób sierż. mech. pokł. Teodora Majera (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób kpr. strz. Wiktora Müllera (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób plut. pil. Bolesława Urama (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).
Grób kpt. obs. Tadeusza Wianeckiego (wiosną 2016 r. na czas renowacji tablicę kamienną zastąpiono tymczasowym znacznikiem).