Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Brytyjski Cmentarz Wojenny w Padwie (Włochy)

Nekropolia w Padwie jest miejscem spoczynku ponad 500 żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej, którzy polegli w końcowych momentach wojny (kwiecień-maj 1945 r.) oraz zginęli lub zmarli już w czasach pokoju. W Padwie znajduje się jeden grób polskiego lotnika, kpr. Chrzana z sekcji fotograficznej 318 Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego "Gdańskiego". Ten podoficer zginął w tragicznym wypadku, do jakiego doszło 18 kwietnia 1946 r., gdy został śmiertelnie potrącony w Pomigliano przez samochód ciężarowy.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. fotograf (LAC) 792179 Chrzan Stanisław 18.04.1946 318 Dywizjon
 
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony

Wejście na Brytyjski Cmentarz Wojenny w Padwie.
Umieszczona u wejścia tablica z inskrypcją: "Ziemia, na którym znajduje się ten cmentarz, jest darem od Włochów na miejsce wiecznego spoczynku dla marynarzy, żołnierzy oraz lotników, którzy są tutaj uhonorowani".
Widok ogólny na cmentarz.
Grób kpr. Stanisława Chrzana.
Inne ujęcie przedstawiające grób kpr. Stanisława Chrzana.
Widok na rzędy grobów - na pierwszym planie widoczna mogiła polskiego lotnika.