Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz parafialny św. Ignacego Loyoli w Niemcach (lubelskie, pow. lubelski)

Na niewielkim parafialnym cmentarzu w miejscowości Niemce koło Lublina pochowano jednego lotnika ludowego Wojska Polskiego. Był nim Rosjanin szer. Pochmielnych, służący w 14 inżynieryjnym batalionie budowy lotnisk. Zginął 1 grudnia 1944 r., gdy wybuchła mina, którą rozbrajał. Niestety, nie wiadomo, w jakim miejscu i przy rozminowywaniu jakiego obiektu poległ. Pochmielnych spoczywa w grobie zbiorowym żołnierzy polskich (z kampanii wrześniowej i z ludowego Wojska Polskiego) oraz radzieckich, znajdującym się we wschodnim narożniku cmentarza.

Nazwiska Pochmielnycha próżno szukać na samym grobie, na którym umieszczono tabliczki z inskrypcją "NAZWISKO NIEZNANE". Personaliów pochowanych w zbiorowej mogile brak także w Urzędzie Gminy w Niemcach. Fakt pochówku Pochmielnycha odnotowuje natomiast opracowanie "Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej" (tom IV, część 2) oraz - przede wszystkim - wykaz strat lotnictwa ludowego Wojska Polskiego w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku, w którym odnotowano przy nazwisku Pochmielnycha, że jego ciało żłożono "15 km na północ od Lublina miasteczko Niemce, grób zbiorowy /Polska/". Jako że po wojnie w Niemcach nie dokonywano ekshumacji na inne nekropolie, nie ulega wątpliwości, że szczątki rosyjskiego żołnierza spoczywają tam po dziś dzień.

Stopień
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
szer.Pochmielnych Grigorij01.12.194414 inżynieryjny batalion budowy lotnisk
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa na cmentarz parafialny w Niemcach.
Grób zbiorowy w którym spoczywa m.in. szer. Grigorij Pochmielnych.
Zbliżenie na pomnik na grobie zbiorowym.
Jedna z 17 tablic zawierających informację, że tożsamości pochowanego pozostaje nieznana. Na 18. tablicy wyryto nazwisko kpr. Franciszka Słomki.