Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Notre Dame Des Neiges Cemetery w Montrealu (Kanada)

Na ogromnym Notre Dame Des Neiges Cemetery (Cmentarzu Matki Boskiej Śnieżnej) znajduje się 448 grobów wojennych, z czego 215 z II wojny światowej. W czterech z nich spoczywają polscy lotnicy, wszyscy w momencie swej śmierci służący w 45 Grupie Transportowej RAF (45 Transport Group).

Trójka z nich - kpt. Burzyński, por. Kuźniacki oraz kpt. Nowicki - należała do załogi Liberatora VI (EW148). Samolot ten lecieć miał z Kanady do Indii. Podczas kanadyjskiego etapu dalekiego lotu, 25 kwietnia 1944 r. o godz. 14:30 spadł na zabudowania Montrealu i spłonął. Przypuszczalną przyczyną katastrofy była usterka konstrukcyjna usterzenia. Załoga próbowała skierować samolot tak, by nie uderzył w domy, lecz w koryto pobliskiej rzeki, jednakże manewr ten nie powiódł się. Poza Polakami zginęli Amerykanin P/O James Smith Wilson z RCAF oraz Brytyjczyk F/Sgt Islwyn J. Jones z RAF. Na ziemi zginęło dziewięciu cywilów oraz policjant, który stracił życie ratując ludzi z płonącego budynku.

Czwartym Polakiem pochowanym na tym cmentarzu jest por. Wróblewski. Zginął śmiercią samobójczą 14 maja 1944 r. w hotelu "Ford" w Montrealu.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpt. pil. (F/Lt) P-0015 Burzyński Kazimierz 25.04.1944 45 Grupa Transportowa RAF
por. pil. (F/O) P-2315 Kuźniacki Andrzej 25.04.1944 45 Grupa Transportowa RAF
kpt. obs. (F/Lt) P-0832 Nowicki Adolf 25.04.1944 45 Grupa Transportowa RAF
por. pil. (F/Lt) P-1583 Wróblewski Jan 14.05.1944 45 Grupa Transportowa RAF
 
Razem
4
   

Wojciech Zmyślony

Pomnik w formie krzyża-miecza umiejscowiony w centralnym punkcie kwatery grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej.
Widok na groby polskich członków załogi Liberatora VI (EW148).
Widok na rzędy grobów. Wśród nich widoczna tablica z nazwiskiem por. pil. Jana Wróblewskiego.
Grób kpt. pil. Kazimierza Burzyńskiego.
Grób por. pil. Andrzeja Kuźniackiego.
Grób kpt. obs. Adolfa Nowickiego.
Grób por. pil. Jana Wróblewskiego.