:: Lotnictwo Wojskowe 1939 :: Polskie Siły Powietrzne
we Francji 1939-1940
:: Polskie Siły Powietrzne
w Wlk. Brytanii 1940-1946
:: Armia Polska na Wschodzie i 2 Korpus Polski 1941-1946 :: Polacy w USAAF
1943-1945
:: Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego
1943-1945
:: Wojenne relacje lotników :: Życiorysy lotników :: Loty bojowe i operacyjne :: Cmentarze wojenne :: Szkoła Podchorążych Lotnictwa 1925-1939 :: "Lista Bajana" :: "Lista Krzystka" :: Pozostałe artykuły :: Podziękowania i źródła :: Księga gości :: O stronie - kontakt :: Wyszukiwanie :: "Poszukuję informacji
o lotniku..."
:: Udostępnij swoje zbiory :: Linki

Cmentarz Midhurst Cemetery w Midhurst hr. West Sussex (Anglia)

Na cmentarzu w Midhurst znajduje się 12 grobów wojennych z lat I oraz II wojny światowej. Jeden z nich to miejsce wiecznego spoczynku polskiego lotnika, szer. Szredera. Jego postać jest bardzo zagadkowa. Nie figuruje w żadnym z wydanych po wojnie wykazów poległych, zmarłych i zaginionych żołnierzy. Wiadomo jedynie, że umarł 12 listopada 1944 r. Przyczyna śmierci, podobnie jak jednostka w której służył, pozostają nieznane.

Udało się ustalić na jego temat bardzo niewiele. Urodził się w 1916 r. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie, jednak nie ukończył jej. W latach 1936-1938 odbywał w 5 Pułku Lotniczym w Lidzie czynną służbę wojskową. Krótko przed wybuchem II wojny światowej został zmobilizowany jako rezerwista do Kompanii Obsługi Węzła Lotnisk nr 25, dowodzonej przez kpt. pil. Janusza Kurnatowskiego. Jednostka w czasie działań wojennych uległa rozproszeniu i nie ewakuowała się w zwartych szeregach na Węgry ani do Rumunii. 22 września 1939 r. Szreder dostał się do radzieckiej niewoli. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski, został zwolniony do Armii Polskiej w ZSRR i od 2 września 1941 r. przebywał w obozie w Tockoje. Jako przedwojenny lotnik został skierowany do Wielkiej Brytanii. Drogą morską przybył 6 lipca 1942 r. do Liverpoolu. Tam ślad po nim się urywa.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
szer. (AC1) 703588 Szreder Jan 12.11.1944  
 
Razem
1
   

Andrzej Michalski, Wojciech Zmyślony

Wejście na cmentarz Midhurst Cemetery.
Tablica informacyjna stojąca przy wejściu.
Groby wojenne rozrzucone nieregularnie wśród starych mogił cywilnych.
Grób szer. Jana Szredera.
:: wstecz
Źródła:
  • fotografie autorstwa pana Andrzeja Michalskiego
  • materiały otrzymane dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Charytoniuka
  • dokumenty z Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie
  • Krzystek T. J., Personel PSP w Wielkiej Brytanii 1940-1947, Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa 2007