Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz wojskowy przy ul. Lipowej w Lublinie (lubelskie)

Cmentarz wojskowy jest częścią dużej, zabytkowej nekropolii w centrum Lublina, znanej jako cmentarz przy ul. Lipowej. W jego skład wchodzą także cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski oraz prawosławny, do których prowadzą bramy od ul. Lipowej. Wejście na część wojskową mieści się przy ul. Białej, stąd nieraz w literaturze spotkać można także określenie "cmentarz przy ul. Białej".

Pochowany jest tam jeden lotnik ludowego Wojska Polskiego, Rosjanin szer. Iwan Kułażenkow. Spoczywa w grobie zbiorowym żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, w kwaterze znajdującej się na lewo od bramy wejściowej (patrząc w głąb cmentarza), w pobliżu mauzoleum Armii Czerwonej i kwatery żołnierzy września 1939 r. Był żołnierzem administracji w 14 Inżynieryjnym Batalionie Budowy Lotnisk. Zginął 19 grudnia 1944 r., wedle lakonicznego opisu zawartego w jednym z rosyjskich dokumentów, na skutek wybuchu powstałego podczas pożaru.

Wedle niektórych publikacji, a także inskrypcji na grobie, w Lublinie ma spoczywać także st. szer. Eugeniusz Kruczek z 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa". Jest to jednak pomyłka, a jego rzeczywisty grób znajduje się na cmentarzu w podlubelskiej wsi Dys.

Według literatury i rosyjskich dokumentów archiwalnych, na cmentarzu spoczęli także sierż. Andriej Jepiszkin (zastrzelony 25 listopada 1944 r. podczas próby ucieczki z aresztu wojskowego) oraz st. szer. Michaił Masłow (zmarł w grudniu 1944 r. z ran postrzałowych zadanych przez nieznaną osobę) - obaj z 14 Inżynieryjnego Batalionu Budowy Lotnisk. Ich grobów nie udało się znaleźć na cmentarzu. Ich dane nie figurują również w rejestrach zarządu cmentarza.

Stopień
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
szer.Kułażenkow Iwan19.12.194414 Inżynieryjny Batalion Budowy Lotnisk
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa od ul. Białej prowadząca bezpośrednio na cmentarz wojskowy.
Plan cmentarza stojący przy wejściu od ul. Białej. Na zielono zaznaczono cmentarz wojskowy, pozostałą część (kolor kremowy) tworzą cmentarze wyznaniowe: rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny.
Widok na kwaterę grobów żołnierzy ludowego Wojska Polskiego oraz żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.
Widok na mauzoleum poległych żołnierzy Armii Czerwonej.
Widok na tablicę przy grobie zbiorowym poległych żołnierzy ludowego Wojska Polskiego.
Tablica na grobie zbiorowym z nazwiskami st. szer. Eugeniusza Kruczka oraz szer. Iwana Kułażenkowa (imię zapisano w spolszczonej wersji - Jan).