Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Południowy w Lille (Francja)

Na komunalnym Cmentarzu Południowym w Lille pochowanych jest ponad 600 żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej, w tym 570 zidentyfikowanych. Ich groby rozlokowane są w czterech różnych kwaterach Wspólnoty Brytyjskiej: dwóch z lat 1914-1918, jednej z 1940 r. oraz jednej z lat 1941-1945, w której spoczęli przede wszystkim lotnicy. Sama nekropolia swoim charakterem, bardzo bogatym drzewostanem i starymi nagrobkami, przywodzi na myśl warszawskie Powązki.

Jedynym pochowanym w Lille polskim lotnikiem był st. szer. Postek z lekkiego oddziału warsztatowego taboru samochodowego 72 Motor Transport Light Repair Unit, wspierającej działania polskiego 131 Skrzydła Myśliwskiego na kontynencie europejskim. Żołnierz ten zmarł w Lille 7 października 1944 r. Nie są znane dokładne okoliczności jego śmierci. Domyślać się można tylko, że nastąpiło to na skutek nieszczęśliwego wypadku, gdyż w chwili śmierci miał on zaledwie 18 lat. Mogiła znajduje się w działce 82 (kwatera brytyjska), rząd C, grób 1.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
st. szer. (AC2)707372Postek Tadeusz07.10.194472 MTLRU
 
Razem
1
   

Grzegorz Zaleski, Wojciech Zmyślony

Wejście na Cmentarz Południowy w Lille.
Tabliczka informująca o działkach wojennych na terenie cmentarza, znajdująca się na prawo od bramy wejściowej.
Widok ogólny na kwaterę grobów Wspólnoty Brytyjskiej, w której spoczywa polski lotnik.
Grób st. szer. Tadeusza Postka.