Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Skerton Cemetery w Lancaster hr. Lancashire (Anglia)

Znajdująca się pod zarządem Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Brytyjskiej działka Skerton Cemetery w Lancaster jest miejscem pochówku 40 żołnierzy. Wśród nich są zmarli zarówno w czasie I, jak i II wojny światowej żołnierze armii, lotnicy oraz jeden marynarz.

Pierwszym z dwóch pochowanych Polaków jest plut. pil. Marian Lis, szkolący się na myśliwca w jednostce wyszkolenia bojowego 61 Operational Training Unit w Rednal. 27 kwietnia 1944 r. w czasie lotu treningowego, lecąc Spitfirem IIA (P7608), zderzył się w powietrzu ze Spitfirem IIA (P8079) pilotowanym przez innego kursanta plut. pil. Eugeniusza Jaworskiego. Obaj zginęli we wrakach maszyn, które spadły koło Maesbrook w hrabstwie Shropshire.

29 stycznia 1945 r. zginął ppor. pil. Roman Przybylski, szkolący się na pilota myśliwskiego nocnego w jednostce wyszkolenia bojowego 51 Operational Training Unit w Cranfield. Wystartował na lot ćwiczebny za sterami Mosquito FB.VI (HJ775). Z nieznanych przyczyn jego maszyna zapaliła się w locie i spadła koło Weston Favell, obecnie dzielnicy Northampton w hrabstwie Northamptonshire.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
plut. pil. (W/O)792046Lis Marian27.04.194461 Operational Training Unit
ppor. pil. (F/O)P-2323Przybylski Roman29.01.194551 Operational Training Unit
 
Razem
2
   

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa prowadząca na teren cmentarza Skerton w Lancaster.
Tablica informacyjna z planem nekropolii.
Grób plut. pil. Mariana Lisa.
Grób ppor. pil. Romana Przybylskiego.