Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Hucknall Cemetery w Hucknall hr. Nottinghamshire (Anglia)

Na cmentarzu w Hucknall pochowano łącznie 56 żołnierzy: 21 z lat I wojny światowej i 35 z II wojny światowej. Większość grobów jest rozproszona wśród cywilnych działek, a jedynym zwartym zgrupowaniem grobów wojennych jest sekcja D, w której w większości pochowano polskich lotników: godło Orła Białego zdobi 14 spośród 15 grobów.

W latach 1940-1947 Hucknall było dla Polskich Sił Powietrznych istotną bazą lotniczą. Służący w niej lotnicy mieli przydział do różnych oddziałów szkolnych i zbornych, wśród których były m.in. jednostka wyszkolenia bojowego 18 Operational Training Unit, ośrodek szkolenia załóg latających Air Crew Training Centre, 25 Szkoła Pilotażu Początkowego (25 (Polish) Elementary Flying Training School), polska jednostka zborna personelu 3 (Polish) Holding Unit oraz polska jednostka demobilizacyjna 2 Polish Resettlement Unit.

Pierwszym z pochowanych w Hucknall Polaków był kpr. pil. Edmund Rozmiarek z 18 Operational Training Unit. 23 września 1940 r., podczas ćwiczenia kręgów i lądowań, za sterami Battle'a I (K9480) zderzył się z budynkiem na rogu ulic Ruffs Drive i Laughton Crescent w Hucknall. W zawalonym domu zginęła także pięcioosobowa rodzina Evansów: małżonkowie Albert i Alice oraz ich dzieci Alice, John i Ronald.

10 marca 1941 r. w szpitalu w Nottingham zmarł służący w personelu naziemnym 18 Operational Training Unit kpr. Kazimierz Sycz.

Ośmiu kolejnych lotników zginęło w wypadkach lotniczych jako uczniowie i instruktorzy 25 Szkoły Pilotażu Początkowego. Byli to: por. pil. Józef Gaudyn (15 stycznia 1942 r.), kpr. pil. Stefan Pliszke (16 kwietnia 1942 r.), plut. ucz. pil. Józef Kuchta (4 maja 1942 r.), kpr. ucz. pil. Władysław Michoń (21 kwietnia 1944 r.), plut. ucz. pil. Stanisław Cieślik (29 października 1944 r.), kpr. ucz. pil. Leopold Janczewski (10 listopada 1944 r.) oraz kpr. ucz. pil. Ryszard Szoplik (9 sierpnia 1945 r.).

St. sierż. Kazimierz Kalinowski, służący w personelu naziemnym 25 Szkoły Pilotażu Początkowego, zmarł śmiercią naturalną 12 października 1944 r.

Wśród pochowanych w Hucknall jedynym zmarłym polskim lotnikiem służącym w Air Crew Training Unit był szer. Kazimierz Wojciechowski. 20 października 1942 r., pod wpływem silnych emocji spowodowanych reprymendą otrzymaną od przełożonego, pobiegł na wartownię, porwał znajdujący się tam karabin i na terenie bazy popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę.

Już w czasach pokoju, 20 sierpnia 1945 r., śmierć zabrała plut. pil. Stanisława Magdziaka z 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki. Podczas lotu treningowego za sterami Mustanga IV PD-Z (KM201) rozbił się w Bromsgrove w hrabstwie Worcestershire. Przyczyną tragedii było zderzenie w chmurach z lecącym obok innym samolotem 303 Dywizjonu, Mustangiem IV PD-F (KM113), pilotowanym przez sierż. pil. Alojzego Ruteckiego (który również zginął, jednak pochowany został na innym cmentarzu).

Dwóch ostatnich lotników zmarło już w okresie służby w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Plut. Władysław Sareński zginął tragicznie 24 lutego 1947 r. w Castle Combe, mając przydział do tamtejszej jednostki demobilizacyjnej 2 Polish Resettlement Unit. Plut. bomb. Edward Grzymałowski zmarł w nieustalonych okolicznościach 27 marca 1947 r.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
plut. ucz. pil. (W/O)781660Cieślik Stanisław29.10.194425 Szkoła Pilotażu Początkowego
por. pil. (F/O)P-0921Gaudyn Józef15.01.194225 Szkoła Pilotażu Początkowego
plut. bomb. (Sgt)706597Grzymałowski Edward *27.03.1947Polish Resettlement Corps
kpr. ucz. pil. (AC2)706795Janczewski Leopold10.11.194425 Szkoła Pilotażu Początkowego
st. sierż. (F/Sgt)784884Kalinowski Kazimierz12.10.194425 Szkoła Pilotażu Początkowego
plut. ucz. pil. (Cpl)793936Kuchta Józef04.05.194225 Szkoła Pilotażu Początkowego
plut. pil. (F/Sgt)782139Magdziak Stanisław20.08.1945303 Dywizjon
kpr. ucz. pil. (AC2)705622Michoń Władysław21.04.194425 Szkoła Pilotażu Początkowego
kpr. pil. (LAC)784235Pliszke Stefan16.04.194225 Szkoła Pilotażu Początkowego
kpr. pil. (LAC)780509Rozmiarek Edmund23.09.194018 Operational Training Unit
plut. (LAC)703797Sareński Władysław *24.02.1947Polish Resettlement Corps
kpr. (LAC)781233Sycz Kazimierz10.03.194118 Operational Training Unit
kpr. ucz. pil. (AC2)707169Szoplik Ryszard09.08.194525 Szkoła Pilotażu Początkowego
szer. (AC2)704155Wojciechowski Kazimierz20.10.1942Air Crew Training Centre
 
Razem
12 + [2]
   
* na ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

 

Wojciech Zmyślony

Widok ogólny sekcji D cmentarza Hucknall Cemetery, mieszczącej groby wojenne.
W 14 spośród 15 grobów sekcji D pochowani są lotnicy Polskich Sił Powietrznych.
Inne ujęcie przedstawiające pięciokątne nagrobki polskich lotników.
W jedynym niepolskim grobie (prostokątny nagrobek) spoczywa F/O Ernest E. Hursey ze 181 Dywizjonu Myśliwskiego RAF (181 Squadron), poległy 25 czerwca 1944 r.
Na grobach kpr. pil. Edmunda Rozmiarka oraz kpr. Kazimierza Sycza, oprócz białego pięciokątnego nagrobka, znajduje się także pamiętająca czasy II wojny światowej tablica.
Grób plut. ucz. pil. Stanisława Cieślika.
Grób por. pil. Józefa Gaudyna.
Grób plut. bomb. Edwarda Grzymałowskiego.
Grób kpr. ucz. pil. Leopolda Janczewskiego.
Grób st. sierż. Kazimierza Kalinowskiego.
Grób plut. ucz. pil. Józefa Kuchty.
Grób plut. pil. Stanisława Magdziaka.
Grób kpr. ucz. pil. Władysława Michonia.
Grób kpr. pil. Stefana Pliszke.
Grób kpr. pil. Edmunda Rozmiarka.
Grób plut. Władysława Sareńskiego.
Grób kpr. Kazimierza Sycza.
Grób kpr. ucz. pil. Ryszarda Szoplika.
Grób szer. Kazimierza Wojciechowskiego.