Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz komunalny w Hoek van Holland (Holandia)

Działka grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej na cmentarzu komunalnym w Hoek van Holland koło Rotterdamu mieści ciała blisko 65 żołnierzy brytyjskich, jednego Kanadyjczyka oraz pięciu lotników Polskich Sił Powietrznych. Wszyscy Polacy należeli do załogi Wellingtona IC (X9620) z 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej". Samolot został zestrzelony nad Holandią przez niemieckiego myśliwca nocą z 24 na 25 lipca 1941 r., podczas nalotu na Emden. Zginęli: kpt. pil. Leszek Karczewski, plut. pil. Zygmunt Witkowski, st. szer. rtg. Zbigniew Żuwała, plut. strz. Bolesław Salamon oraz kpt. strz. Jan Musiał (wszyscy pochowani w Hoek van Holland), a także mjr obs. Stanisław Rzepa (który spoczął na innym holenderskim cmentarzu - w Bergen).

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpt. pil. (F/O) P-0336 Karczewski Leszek 24/25.07.1941 304 Dywizjon
kpt. strz. (Sgt) P-1374 Musiał Jan 24/25.07.1941 304 Dywizjon
plut. strz. (Sgt) 780617 Salamon Bolesław 24/25.07.1941 304 Dywizjon
plut. pil. (Sgt) 780144 Witkowski Zygmunt 24/25.07.1941 304 Dywizjon
st. szer. rtg. (Sgt) 780720 Żuwała Zbigniew 24/25.07.1941 304 Dywizjon
 
Razem
5
   

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa na cmentarz komunalny w Hoek van Holland.
Pomnik w postaci krzyża-miecza ustawiony przy alejce, na której znajdują się groby wojenne Wspólnoty Brytyjskiej.
Widok na alejkę przy której pochowano poległych lotników 304 Dywizjonu.
Widok na rząd grobów wojennych Wspólnoty Brytyjkiej, wśród których wyróżniają się nagrobki polskich lotników, o pięciokątnym kształcie.
Grób zbiorowy pięciu członków załogi: kpt. pil. Leszka Karczewskiego, plut. pil. Stanisława Witkowskiego, plut. strz. Bolesława Salamona, kpt. strz. Jana Musiała oraz st. szer. rtg. Zbigniewa Żuwały.
Tablica nagrobna z nazwiskami kpt. pil. Leszka Karczewskiego i kpt. strz. Jana Musiała.
Tablica nagrobna z nazwiskiem plut. strz. Bolesława Salamona.
Tablica nagrobna z nazwiskami plut. pil. Zygmunta Witkowskiego i st. szer. rtg. Zbigniewa Żuwały.
Płonące po zmroku przed grobami polskich lotników znicze zapalone przez Tomasza Dolatę. Fotografia wykonana 1 listopada 2010 r.