Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz parafialny w Gielniowie (mazowieckie, pow. przysuski)

Na cmentarzu parafialnym w Gielniowie znajduje się zbiorowy grób, w którym spoczywa 29 żołnierzy Armii Krajowej (w tym 18 nieznanych z nazwiska) oraz 33 bezimiennych żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w kampanii wrześniowej.

Jedynym pochowanym na cmentarzu lotnikiem jest mjr obs. Bronisław Lewkowicz ps. "Kurs". Był oficerem Polskich Sił Powietrznych, który jako cichociemny został przerzucony do Polski nocą z 27 na 28 kwietnia 1944 r. Służył początkowo w Wydziale Lotnictwa Komendy Głównej AK i w okresie powstania warszawskiego zajmował się m.in. odbiorem zrzutów w Puszczy Kampinoskiej. Po rozbiciu tamtejszych oddziałów AK w październiku 1944 r. przebił się w kierunku południowym na czele 20 podkomendnych i dołączył do 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej, obejmując krótko potem stanowisko zastępcy dowódcy tej jednostki. Podczas przemarszu przez lasy przysuskie, 4 listopada 1944 r. wziął udział w całodziennej bitwie swojej jednostki z oddziałami niemieckimi w rejonie gajówki Huta koło osady Zapniów na południe od Przysuchy. Pierwotnie pochowany w miejscu śmierci, po wojnie został ekshumowany na cmentarz w Gielniowie.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
mjr obs. (F/Lt)76657Lewkowicz Bronisław04.11.194425 Pułk Piechoty AK
 
Razem
[1]
   
* na ewidencji Armii Krajowej

 

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa cmentarza parafialnego w Gielniowie.
Widok ogólny cmentarza w Gielniowie z widocznym w tle pomnikiem na grobie polskich żołnierzy.
Pomnik na grobie polskich żołnierzy.
Inne ujęcie pomnika na grobie wojennym żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej.
Oznaczone betonowymi krzyżami miejsca pochówku znajdujące się po obu stronach pomnika.
Głaz z tablicą zawierającą nazwiska pochowanych, w tym m.in. mjr. obs. Bronisława Lewkowicza ps. "Kurs".
Zbliżenie na tablicę z nazwiskiem mjr. obs. Bronisława Lewkowicza ps. "Kurs".