Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz komunalny we Fretin (Francja)

Na cmentarzu komunalnym we Fretin pochowano łącznie 27 żołnierzy. 21 z nich to ofiary I wojny światowej, reszta poległa w latach 1939-1945. Dwóch z pochowanych to polscy lotnicy.

Pierwszy z nich to plut. Królikowski, żołnierz personelu naziemnego 6308 Eszelonu Obsługowego, zapewniającego wsparcie techniczne dla 308 Dywizjonu Myśliwskiego "Krakowskiego". Zginął 20 września 1944 r. zabity przez grupę uzbrojonych ludzi, którzy zaatakowali prywatny dom, do którego Polak został zaproszony po służbie. Literatura tematu wymienia jako miejsce śmierci miejscowość "Bouvray", jednak takowej na terenie Francji próżno szukać. Przypuszczalnie chodzi o miejscowość Bouvines, położoną 5 km od Fretin.

22 września 1944 r. zginął st. szer. Cieślicki, żołnierz ruchomego oddziału łączności 5091 Mobile Signals Unit, wspierającego polskie jednostki podległe 84 Grupie Myśliwskiej RAF (84 Group). Z powodu nieumiejętnego obchodzenia się z bronią jego pistolet maszynowy Sten spadł z ramienia i wystrzelił, zabijając na miejscu właściciela.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
st. szer. (AC1)705310Cieślicki Stanisław22.09.19445091 Mobile Signals Unit
plut. (LAC)793118Królikowski Stanisław20.09.19446308 Eszelon Obsługowy
 
Razem
2
   

Grzegorz Zaleski, Wojciech Zmyślony

Wejście na cmentarz komunalny we Fretin.
Groby wojenne Wspólnoty Brytyjskiej na cmentarzu we Fretin. Z lewej strony widoczne są mogiły z lat 1914-1918, a na środku rządek z sześcioma grobami z II wojny światowej.
Grób st. szer. Stanisława Cieślickiego.
Grób plut. Stanisława Królikowskiego.