Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Fovrfeld w Esbjerg (Dania)

Kwatera żołnierzy alianckich na cmentarzu Fovrfeld (często błędnie zapisywanym jako "Fourfelt") w Esbjerg mieści groby 254 żołnierzy. Niemal wszyscy byli lotnikami, którzy polegli w czasie II wojny światowej na terenie Danii, a którzy byli przedstawicielami wielu narodowości Wspólnoty Brytyjskiej. Jedynie trzech pochowanych w Esbjerg to sowieccy żołnierze Armii Czerwonej. Trzech kolejnych było polskimi żołnierzami Armii Krajowej - tzw. cichociemnymi - którzy zginęli w drodze z Wielkej Brytanii do Polski. Byli to: ppor. Kazimierz Lewko ps. "Palec", ppor. Władysław Siakiewicz ps. "Mruk" oraz ppor. Ryszard Skowroński ps. "Lechita", zestrzeleni razem z brytyjską załogą ze 138 Dywizjonu do Zadań Specjalnych RAF (138 Squadron) na pokładzie Halifaksa II NF-Q (JD269), nocą z 14 na 15 września 1943 r.

Jedynym pochowanym na tej nekropolii polskim lotnikiem jest por. obs. Ludomir Borowicz z 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej". W nocy z 8 na 9 listopada 1942 r. uczesniczył ze swoją załogą minowaniu wód w cieśninie Mały Bełt. Wskutek awarii jego samolot - Wellington IV BH-L (Z1343) - spadł do zatoki Vejle Fjord na wschodnim wybrzeżu Danii. Oprócz Borowicza zginęli także plut. rtg. Zygmunt Rausiński i kpr. strz. Jan Cieszyński-Nałęcz, ale ich ciał nigdy nie odnaleziono. Dwóch pozostałych lotników uratowało się i trafiło do niemieckiej niewoli: kpr. pil. Stefan Chmielewski oraz kpr. strz. Mieczysław Dadej.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
por. obs. (F/O) P-0586 Borowicz Lubomir 08/09.11.1942 300 Dywizjon
 
Razem
1
   

Wojciech Zmyślony

Wejście na teren cmentarza Fovrfeld w Esbjerg.
Tablica z duńską nazwą cmentarza Fovrfeld (Fovrfeld gravlund).
Kwatera grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej na cmentarzu Fovrfeld w Esbjerg.
Pomnik w kształcie krzyża-miecza Cross of Sacrifice (Krzyż Poświęcenia) oraz znajdujący się u jego podnóża grób nieznanego lotnika alianckiego.
Rząd grobów w którym znajdują się symboliczne nagrobki cichociemnych.
Symboliczne nagrobki (prawdziwy grób znajduje się w innym, nieznanym miejcu tego cmentarza) tzw. cichociemnych: ppor. Kazimierza Lewki ps. "Palec", ppor. Władysława Siakiewicza ps. "Mruk" oraz ppor. Ryszarda Skowrońskiego ps. "Lechita".
Rząd grobów w którym pochowano polskiego lotnika.
Grób por. obs. Ludomira Borowicza.