Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz rzymskokatolicki Sankt Andreas w Cloppenburgu (Niemcy)

Na cmentarzu rzymskokatolickim Sankt Andreas (św. Andrzeja) w Cloppenburgu znajduje się wydzielony rząd grobów żołłnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: 14 żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, trzech lotników oraz jednego z nieznanej jednostki. Oprócz nich pochowano tam także 11 polskich robotników przymusowych. Trzej pochowani żołnierze Polskich Sił Powietrznych służyli w jednostkach dyslokowanych w pobliskich Ahlhorn i Quakenbrück, będących częścią brytyjskich sił okupacyjnych British Air Force of Occupation. Wszyscy zginęli już po wojnie w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Pierwszy z nich, ppor. Reder, oficer oświatowy lekkiego oddziału warsztatowego taboru samochodowego 72 Motor Transport Light Repair Unit zginął 11 czerwca 1946 r. w wypadku drogowym na szosie pomiędzy Ahlhorn a Bredą. Plut. Podgórski z 6317 Eszelonu Obsługowego został postrzelony podczas polowania w lasach koło Ahlhorn. Został zabrany do szpitala wojskowego w Oldeburgu, gdzie zmarł 16 września 1946 r. Ostatni z lotników, kierowca kpr. Kwaśniewicz z jednej z jednostek 131 Skrzydła Myśliwskiego, zginął 5 października 1946 r. w wypadku drogowym.

Powojenna literatura tematu podaje także, że na cmentarzu spoczęli inni żołnierze personelu naziemnego: sierż. Bronisław Borkowski, kpr. Władysław Gut, szer. Feliks Klich, st. sierż. Franciszek Rogacki, kpr. Stefan Rózga, st. szer. Franciszek Uhma i st. szer. Henryk Zarzycki. Ich grobów w Cloppenburgu nie udało się odnaleźć.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. (LAC)704502Kwaśniewicz Józef05.10.1946131 Skrzydło Myśliwskie
plut. (Cpl)781210Podgórski Jerzy16.09.19466317 Eszelon Obsługowy
ppor. (F/O)P-3019Reder Bronisław11.06.194672 MTLRU
 
Razem
3
   

Wojciech Zmyślony

Tablica informacyjna ustawiona w pobliżu rzędu grobów żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, lotników oraz polskich robotników przymusowych.
Rząd grobów polskich żołnierzy. Mogiły "pancerniaków" z 1 Dywizji gen. Maczka oznaczone są godłem dywizji (szyszakiem husarskim ze skrzydłem), zaś te, w których spoczywają lotnicy - godłem Orła Białego.
Grób kpr. Józefa Kwaśniewicza.
Grób plut. Jerzego Podgórskiego.
Grób ppor. Bronisława Redera.