Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Cambridge City Cemetery w Cambridge hr. Cambridgeshire (Anglia)

Kwatera grobów wojennych na Camridge City Cemetery (Newmarket Road Cemetery) powstała podczas I wojny światowej, gdy chowano tam żołnierzy zmarłych w miejscowym szpitalu wojennym. W czasie II wojny światowej pochowano w tym miejscu kolejnych kilkuset żołnierzy, głównie lotników Royal Air Force i lotnictw sojuszniczych. Łącznie na terenie nekropolii znajduje się 1019 grobów wojennych, w tym 833 z II wojny światowej. W sześciu z nich spoczywają Polacy: pięciu lotników i jeden żołnierz armii.

Pierwszym pochowanym w Cambridge polskim lotnikiem był plut. Józef Kopka ze 138 Dywizjonu do Zadań Specjalnych RAF (138 Squadron). W nocy z 11 na 12 lipca 1943 r., gdy jechał rowerem, został potrącony przez samochód we wsi Everton, sąsiadującej z bazą RAF Tempsford, na której Kopka służył. Ranny lotnik został przewieziony do szpitala w Henlow, gdzie zmarł po kilku godzinach.

2 października 1944 r. w wypadku lotniczym zginął kpr. pil. Antoni Bardecki z 316 Dywizjonu Myśliwskiego "Warszawskiego". Tego dnia wykonywał lot treningowy, podczas którego w chwili wychodzenia z nurkowania jego samolot utracił skrzydła. Mustang III SZ-A (FB374) rozbił się w lesie koło Catfield w hrabstwie Norfolk, a pilot zginął na miejscu.

Szer. Stanisław Dyszkant, służący w 6316 Eszelonie Obsługowym, zmarł w szpitaly w Ely 21 lutego 1945 r. w wyniku ostrego zapalenia nerek.

8 listopada 1946 r. od obrażeń doznanych w wypadku motocyklowym zmarł w szpitalu sierż. Stanisław Wacławski z 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej".

Ostatnim z pochowanych w Cambridge lotników Polskich Sił Powietrznych był plut. Józef Rabiej, który zmarł 16 lipca 1947 r. w czasie służby w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Nie udało się odnaleźć informacji o przyczynach jego zgonu. W czasie II wojny światowej służył m.in. w 316 Dywizjonie oraz 6302 Eszelonie Obsługowym.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. pil. (Sgt)703894Bardecki Antoni02.10.1944316 Dywizjon
szer. (AC2)706211Dyszkant Stanisław21.02.19456316 Eszelon Obsługowy
plut. (Cpl)792991Kopka Józef12.07.1943138 Dywizjon RAF
plut. (LAC)703801Rabiej Józef *16.07.1947Polish Resettlement Corps
sierż. (Sgt)781833Wacławski Stanisław08.11.1946304 Dywizjon
 
Razem
4 + [1]
   
* na ewidencji Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia

 

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa cmentarza Cambridge City Cemetery.
Tabliczka wisząca na bramie wejściowej Cambridge City Cemetery, z jego alternatywną nazwą - Newmarket Road Cemetery.
Ogólny widok kwatery grobów wojennych na cmentarzu w Cambridge.
Inne ujęcie przedstawiające rzędy białych nagrobków w kwaterze grobów wojennych na Cambridge City Cemetery.
Wykonany z piaskowca prostopadłościenny pomnik, zwany z angielskiego Stone of Remembrance - Kamieniem Pamięci.
Fragment z wersetu z Księgi Mądrości Syracha (Syr. 44:14): "Their name liveth for evermore" (Biblia Króla Jakuba), czyli: "Imię ich żyje w pokoleniach" (Biblia Tysiąclecia), wyryty na Kamieniu Pamięci.
Polskie groby wojenne na Cambridge City Cemetery, podobnie jak na innych cmentarzach zarządzanych przez Brytyjczyków, wyróżniają się pięciokątnym kształtem.
Grób kpr. pil. Antoniego Bardeckiego.
Grób plut. Józefa Kopki.
Grób plut. Józefa Rabieja.
Grób sierż. Stanisława Wacławskiego.