Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz Bródnowski w Warszawie (mazowieckie)

Cmentarz Bródnowski jest starym zabytkowym cmentarzem katolickim w północnej części Warszawy. W kwaterze 39B (rząd 3, miejsce 31) zajduje się grób st. sierż. Biedrzyckiego. Był on w latach 1940-1943 żołnierzem Polskich Sił Powietrznych, m.in. z przydziałem do sekcji łączności 309 Dywizjonu Współpracy z Armią "Ziemi Czerwieńskiej". Zgłosił się do służby w kraju jako cichociemny. Nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 r. został przerzucony drogą powietrzną do Polski. Brał udział w powstaniu warszawskim jako radiotelegrafista Wydziału Lotnictwa Komendy Głównej Armii Krajowej, służąc pod pseudonimem "Opera". Ciężko ranny w walkach, zmarł w szpitalu 17 września 1944 r.

Dwa miesiące po wycofaniu się Niemców z Warszawy jego ciało ekshumowano z dotychczasowej mogiły, wykopanej w polowych warunkach w czasie powstania, i złożono 28 marca 1945 r. w grobie rodzinnym. Wcześniej spoczął tam ojciec lotnika Antoni (zmarł 12 marca 1944 r., pogrzeb odbył się 17 marca), a później pochowana została matka Zofia z domu Boder (zmarła 15 grudnia 1967 r., pochowana 18 grudnia).

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
st. sierż. (Cpl)792600Biedrzycki Stanisław *17.09.1944Wydział Lotnictwa KG AK
 
Razem
[1]
   
* na ewidencji Armii Krajowej

 

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa Cmentarza Bródnowskiego od strony ul. św. Wincentego.
Grób st. sierż. Stanisława Biedrzyckiego oraz jego rodziców Antoniego i Zofii Biedrzyckich.
Zbliżenie na tablicę z nazwiskiem lotnika oraz jego rodziców.