Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Cmentarz miejski w Blankenberge (Belgia)

Cmentarz miejski w Blankenberge jest miejscem spoczynku 90 żołnierzy: 10 z I wojny światowej i 80 z II wojny światowej. Groby z lat 1939-1945 skupione są w wydzielonej działce "C". W większości pochowano lotników Royal Air Force poległych w czasie zadań bojowych nad Belgią, a także podczas katastrofy barki desantowej HM LST 420, która zatonęła koło Ostendy 7 listopada 1944 r.

W Blankenberge spoczywa jeden polski lotnik, szer. Lang z 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej". Nocą z 16 na 17 października 1941 r. brał udział w nalocie na Dunkierkę na pokładzie Wellingtona II SM-L (W5579). W rejonie celu samolot został zestrzelony do morza przez artylerię przeciwlotniczą. Zginęła cała załoga, jednak morze oddało jedynie zwłoki szer. Langa i por. Bryka. Ciał pozostałych czterech lotników nie odnaleziono. Byli to: sierż. pil. Stefan Hildebrandt, por. pil. Marian Kosowski, plut. pchor. strz. Jan Hejnowski oraz ppor. strz. Jan Łucki.

O ile grób Langa znajduje się do dziś na cmentarzu, o tyle nagrobka Bryka tam nie ma, choć prawdopodobnie został w Blankenberge pochowany, co potwierdzają niektóre dokumenty (obaj spoczywają w grobie nr 3092 wedle oznaczenia z lat 40. XX wieku, co odpowiada obecnemu oznaczeniu: działka 1939-1945, rząd A, grób 21). Natomiast według danych Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Brytyjskiej (Commonwealth War Graves Commission) Bryk nigdy spoczywał w Blankenberge. Danych o jego pochówku nie ma w miejscowych księgach parafialnych.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
por. obs. (F/O)P-0126Bryk Antoni *16/17.10.1941305 Dywizjon
szer. rtg. (Sgt)784662Lang Tadeusz16/17.10.1941305 Dywizjon
 
Razem
2
   
* obecnie na cmentarzu nie ma tablicy nagrobnej z jego nazwiskiem

 

Wojciech Zmyślony

Brama cmentarza w Blankenberge.
Plan cmentarza znajdujący się przy wejściu. Działkę z grobami wojennymi oznaczono pomarańczowym wielokątem i literą "I".
Widok ogólny działki grobów wojennych. Mogiła jedynego polskiego lotnika widoczna jest przy żywopłocie, z prawej strony.
Grób szer. rtg. Tadeusza Langa.
Wdowa po por. obs. Antonim Bryku, Emilia Bryk z domu Zylberman, na grobie męża w latach 70. XX wieku (podobnie jak obecnie, z nieznanych przyczyn, na grobie znajduje się tablica wyłącznie z nazwiskiem szer. Tadeusza Langa).
Fotografia cmentarza w Blankenberge z lat 70. XX wieku wykonana podczas wizyty tam Emilii Bryk.