Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Nowy cmentarz kościelny St Helen w Benson hr. Oxfordshire (Anglia)

Na nowym cmentarzu kościelnym St Helen (św. Heleny) w Benson spoczywa czterech żołnierzy polskich oraz 27 ze Wspólnoty Brytyjskiej, głównie lotników. Wszyscy Polacy byli lotnikami odkomenderowanymi do jednostki wyszkolenia bojowego 12 Operational Training Unit z formujących się jesienią 1940 r. 304 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Śląskiej" i 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej". Cmentarz ten, wedle nomenklatury przyjętej przez Komisję Grobów Wojennych Wspólnoty Brytyjskiej (Commonwealth War Graves Commission), nazywany jest rozszerzeniem (extension) cmentarza kościelnego, jako nowszy od nekropolii położonej przy samym kościele i stworzony po przeciwnej stronie ulicy.

Pierwszym pochowanym w Benson polskim lotnikiem był por. pil. Jerzy Sokołowski de Jenko. Nocą z 1 na 2 października 1940 r. pilotował Battle'a I (K9416) podczas lotu treningowego. Z nieznanych przyczyn, ok. godz. 20:30, spadł na las koło wsi Checkendon w hrabstwie Oxfordshire, ginąc na miejscu.

Nocą z 26 na 27 listopada 1940 r. zginęła załoga Battle'a I (L5071), złożona z por. pil. Władysława Makarewicza, por. obs. Antoniego Ignaszaka oraz kpr. rtg. Franciszka Błyskala. Krótko po starcie z bazy RAF Mount Farm (lotniska satelickiego Benson) ich samolot z nieznanych przyczyn wszedł w nurkowanie i zderzył się z ziemią niedaleko północno-zachodniego skraju lotniska.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
kpr. rtg. (Sgt)793314Błyskal Franciszek26/27.11.194012 Operational Training Unit
por. obs. (F/O)P-0071Ignaszak Antoni26/27.11.194012 Operational Training Unit
por. pil. (P/O)P-0063Makarewicz Władysław26/27.11.194012 Operational Training Unit
por. pil. (P/O)P-1360Sokołowski de Jenko Jerzy01/02.10.194012 Operational Training Unit
 
Razem
4
   

Wojciech Zmyślony

Brama wejściowa cmentarza przy kościele St Helen (św. Heleny) w Benson. Z lewej strony widoczne są białe nagrobki, tworzącę działkę grobów wojennych Wspólnoty Brytyjskiej.
Działka grobów wojennych cmentarza w Benson. Wśród mogił wyróżniają się kształtem pięciokątne tablice, pod którymi pochowano Polaków.
Kościół, naprzeciwko którego znajduje się cmentarz z grobami polskich lotników.
Grób kpr. rtg. Franciszka Błyskala.
Grób por. obs. Antoniego Ignaszaka.
Grób por. pil. Władysława Makarewicza.
Grób por. pil. Jerzego Sokołowskiego de Jenko.