Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Brytyjski Cmentarz Wojenny w Belgradzie (Serbia)

Brytyjski Cmentarz Wojenny w Belgradzie jest miejscem pochówku 495 żołnierzy (w tym 23 nierozpoznanych), którzy polegli podczas I i II wojny światowej w szeregach wojsk Wspólnoty Brytyjskiej i jej sojuszników. Było wśród nich także 17 Polaków, w tym 16 lotników Polskich Sił Powietrznych. Wszyscy należeli do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, operującej z bazy w Brindisi w południowych Włoszech, i wykonującej loty ze zrzutami zaopatrzenia i cichocienych m.in. do okupowanej Polski. Wiodąca do kraju trasa przebiegała nad ówczesną Jugosławią i to na jej terenie zestrzelone zostały aż cztery załogi, na przestrzeni zaledwie dwóch tygodni.

W nocy z 27 na 28 sierpnia 1944 r. zginęła cała siedmioosobowa załoga Halifaksa II GR-B (JD171): plut. pil. Bolesław Graff, por. obs. Bolesław Jasiński, plut. mech. pokł. Antoni Szyller, ppor. bomb. Władysław Kozioł, kpr. strz. Jan Paszkiewicz oraz ppor. strz. Adam Mühln. Ich samolot leciał nad Warszawę ze zrzutem dla powstańców. W drodze powrotnej do bazy, w rejonie miasta Mohacz (Mohács) na Węgrzech, został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą. Spadł koło miejscowości Draž w Jugosławii, a na terenie współczesnej Chorwacji.

W nocy z 1 na 2 września 1944 r. w drodze powrotnej ze zrzutu w Polsce w rejonie miasteczka Sombor w Jugosławii (obecnie w Serbii) zestrzelony został przez obronę przeciwlotniczą Halifax II GR-M (BB389). Śmierć ponieśli prawie członkowie załogi maszyny, która rozbiła się koło miejscowości Bački Brestovac: sierż. pil. Józef Nalepa, kpr. rtg. Konrad Staniewicz, sierż. mech. pokł. Józef Piałucha, plut. bomb. Józef Jaś, sierż. strz. Adam Białoszewski oraz plut. strz. Józef Derewienko. Jako jedyny ocalał i trafił do niewoli plut. obs. Tadeusz Jawor.

Tej samej nocy nad pograniczem węgiersko-jugosłowiańskim, w rejonie Mohacza (Mohács), zestrzelony został przez nocny myśliwiec inny samolot 1586 Eskadry lecący ze zrzutem do Polski, Halifax V GR-C (DK124). W powietrzu śmiertelnie raniony został pilot maszyny, por. pil. Władysław Rosiniuk. Reszta załogi uratowała się skacząc ze spadochronem z płonącej maszyny i trafiła do niewoli. Jeńcami zostali: por. obs. Antoni Data, kpr. rtg. Władysław Jaworowski, plut. mech. pokł. Stanisław Oględzki, kpr. bomb. Marian Klimczak, plut. strz. Jan Rygielski oraz plut. strz. Kazimierz Żebrowski.

Ostatni pochowani w Belgradzie lotnicy byli członkami załogi Liberatora VI GR-U (EW278), który w nocy z 10 na 11 września 1944 r. wykonywał lot ze zrzutem zaopatrzenia na Warszawę. Na skutek ostrzału artylerii przeciwlotniczej bądź ataku nocnego myśliwca samolot eksplodował w powietrzu w pobliżu miasteczka Senta w Serbii (ówcześnie noszącego nazwę Zenta, pod okupacją węgierską). Zginęli: ppor. pil. Stanisław Franczak, ppor. pil. Mieczysław Foczpaniak oraz st. sierż. rtg. Jerzy Truszkowski, natomiast por. obs. Tadeusz Nawalany, plut. mech. pokł. Zygfryd Zeiske, plut. strz. Henryk Bogdanowicz i plut. strz. Stanisław Ratliński dostali się do niewoli.

Na cmentarzu spoczywa także polski cichociemny, dowódca polskiego oddziału partyzanckiego działającego w Jugosławii, kpt. Józef Maciąg, poległy 11 grudnia 1943 r.

Stopień
Nr ewid.
Nazwisko, imię
Data śmierci
Jednostka
sierż. strz. (F/Sgt) 705691 Białoszewski Adam 01/02.09.1944 1586 Eskadra
plut. strz. (Sgt) 704108 Derewienko Józef 01/02.09.1944 1586 Eskadra
ppor. pil. (F/O) P-2403 Foczpaniak Mieczysław 11.09.1944 1586 Eskadra
ppor. pil. (P/O) P-2649 Franczak Stanisław 10/11.09.1944 1586 Eskadra
plut. pil. (F/Sgt) 793165 Graff Bolesław 27/28.08.1944 1586 Eskadra
plut. bomb. (F/Sgt) 784727 Jaś Józef 01/02.09.1944 1586 Eskadra
por. obs. (F/O) P-2256 Jasiński Bolesław 27/28.08.1944 1586 Eskadra
ppor. bomb. (F/O) P-2488 Kozioł Władysław 27/28.08.1944 1586 Eskadra
ppor. strz. (P/O) P-2582 Mühln Adam 27/28.08.1944 1586 Eskadra
sierż. pil. (W/O) 781204 Nalepa Józef 01/02.09.1944 1586 Eskadra
kpr. strz. (Sgt) 705571 Paszkiewicz Jan 27/28.08.1944 1586 Eskadra
sierż. mech. pokł. (Sgt) 781051 Piałucha Józef 01/02.09.1944 1586 Eskadra
por. pil. (F/Lt) P-0851 Rosiniuk Władysław 01/02.09.1944 1586 Eskadra
kpr. rtg. (Sgt) 704020 Staniewicz Konrad 01/02.09.1944 1586 Eskadra
plut. mech. pokł. (Sgt) 782648 Szyller Antoni 27/28.08.1944 1586 Eskadra
st. sierż. rtg. (W/O) 792959 Truszkowski Jerzy 10/11.09.1944 1586 Eskadra
 
Razem
16
   

Wojciech Zmyślony

Widok ogólny Brytyjskiego Cmentarza Wojskowego w Belgradzie.
Grób sierż. strz. Adama Białoszewskiego.
Grób plut. strz. Józefa Derewienki.
Grób ppor. pil. Mieczysława Foczpaniaka.
Grób ppor. pil. Stanisława Franczaka.
Grób plut. pil. Bolesława Graffa.
Grób plut. bomb. Józefa Jasia.
Grób por. obs. Bolesława Jasińskiego.
Grób ppor. bomb. Władysława Kozioła.
Grób ppor. strz. Adama Mühlna.
Grób sierż. pil. Józefa Nalepy.
Grób kpr. strz. Jana Paszkiewicza.
Grób sierż. mech. pokł. Józefa Piałuchy.
Grób kpr. rtg. Konrada Staniewicza.
Grób plut. mech. pokł. Antoniego Szyllera.
Grób st. sierż. rtg. Jerzego Truszkowskiego.