Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - ppor. pil. Bolesław Stramik

Loty bojowe w składzie 318 Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego "Gdańskiego".
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 05.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MJ226)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
2 07.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MH599)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
3 09.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MK145)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
4 10.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MH724)
P/O B. Stramik TAC/R over batle area
5 11.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MK145)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
6 12.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (SM138)
P/O B. Stramik TAC/R/PHOTO over battle area
7 13.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (SM138)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
8 13.04.1945 Spitfire IX
LW-H (MH887)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
9 14.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (SM138)
P/O B. Stramik TAC/R over batle area
10 15.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (EN843)
P/O B. Stramik TAC/R over batle area
11 16.04.1945 Spitfire IX
LW-C (MJ841)
P/O B. Stramik TAC/R over batle area
12 16.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (EN849)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
13 17.04.1945 Spitfire IX
LW-H (MH887)
P/O B. Stramik TAC/R over batle area
14 17.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (EN843)
P/O B. Stramik TAC/R over batle area
15 18.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (EN843)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
16 19.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MJ864)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
17 19.04.1945 Spitfire IX
LW-H (MH887)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
18 20.04.1945 Spitfire IX
LW-C (MJ841)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
19 21.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (EN843)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
20 21.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MH706)
P/O B. Stramik ARTY/R with AGRA
21 22.04.1945 Spitfire IX
LW-K (RR251)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
22 23.04.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MA423)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
23 24.04.1945 Spitfire IX
LW-K (RR251)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
24 24.04.1945 Spitfire IX
LW-H (MH887)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
25 25.04.1945 Spitfire IX
LW-C (MJ841)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
26 25.04.1945 Spitfire IX
LW-H (MH887)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
27 26.04.1945 Spitfire IX
LW-C (MJ841)
P/O B. Stramik TAC/R over battle area
28 02.05.1945 Spitfire IX
LW-[?] (MA423)
P/O B. Stramik TAC/R over area Gorisia-Trieste
29 05.05.1945 Spitfire IX
LW-J (PT667)
P/O B. Stramik TAC/R over area Tolmezzo-Tarvisio
30 07.05.1945 Spitfire IX
LW-E (MJ426)
P/O B. Stramik TAC/R over S. Austria
09.05.1945 Spitfire IX
LW-B (PT527)
P/O B. Stramik TAC/R over S. Austria
11.05.1945 Spitfire IX
LW-C (MJ841)
P/O B. Stramik TAC/R over S. Austria
20.05.1945 Spitfire IX
LW-H (MH887)
P/O B. Stramik TAC/R over S. AUSTRIA