Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - mjr obs. Eugeniusz Prusiecki

Loty bojowe w składzie 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej".
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 25.04.1945 Lancaster I
BH-L (PA261)
W/Cdr B. Jarkowski
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
Sgt J. Wieczorek
To cause maxim. damage to aiming point at: BERCHTESGADEN
2 30.04.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
Sgt J. Wieczorek
To drop supplies on the continent
3 01.05.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
Sgt J. Wieczorek
"Manna" - dropping of supplies to the Dutch people
4 02.05.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
Sgt J. Wieczorek
"Manna" - dropping of supplies to the Dutch people
5 04.05.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
Sgt J. Wieczorek
"Manna" - dropping of supplies to Dutch people
6 07.05.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
Sgt J. Wieczorek
"Manna" - dropping of supplies to the Dutch people
10.05.1945 Lancaster
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O F. Nogły
P/O M. Klisiewicz
"EXODUS" Evacuation of ex-P.O.W.
19.05.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
Sgt J. Wieczorek
Deliver medical supplies at B.58 [Bruksela-Meldbroek] on the continent
20.05.1945 Lancaster
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
P/O J. Nogły
"EXODUS" Deliver medical supplies at B.58 [Bruksela-Meldbroek] on the continent
23.05.1945 Lancaster I
BH-K (NG269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
Sgt J. Wieczorek
"EXODUS" Deliver medical supplies at B.58 [Bruksela-Meldbroek] on the continent and transport of P.O.W.'s
09.06.1945 Lancaster I
BH-U (PA269)
F/Sgt K. Suwała
Sgt J. Buczkiewicz
P/O B. Lasota
F/Lt E. Prusiecki
Sgt K. Kowolik
Sgt J. Wieczorek
P/O F. Nogły
To deliver medical supplies to the continent. /B.58/ [Bruksela-Meldbroek]

Wojciech Zmyślony