Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - ppor. pil. Wiktor Poruczniczak

Loty bojowe w składzie 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa".

Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 19.09.1944 Jak-1b
nr 18
ppor. Wiktor Poruczniczak Towarzyszenie grupie 8 samolotów Ił-2 podczas wykonywania uderzenia w rejonie Warszawy (prowadzący Kitajew)
2 24.09.1944 Jak-1b
nr 18
ppor. Wiktor Poruczniczak Wylot na osłonę własnych wojsk sposobem patrolowania nad Pragą
3 30.09.1944 Jak-1b
nr 18
ppor. Wiktor Poruczniczak Towarzyszenie i osłona 6 samolotów Ił-2 z 611 plsz wykonujących uderzenie w rejonie Tarchomin-Piekiełko, na północny zachód od Pragi (prowadzący Stupak)
4 31.12.1944 Jak-1b
nr 43
ppor. Wiktor Poruczniczak Osłona defilady własnych wojsk w rejonie Pragi
5 16.01.1945 Jak-1b
nr 27
ppor. Wiktor Poruczniczak Osłona 8 samolotów Ił-2 podczas uderzenia w rejonie Palmiry-Kaliszki (prowadzący Tietierin)
6 16.01.1945 Jak-1b
nr 27
ppor. Wiktor Poruczniczak Osłona 8 samolotów Ił-2 z 3 pplsz podczas uderzenia w rejonie m. Truskaw (prowadzący Koźlenko)
7 17.01.1945 Jak-1b
nr 9
ppor. Wiktor Poruczniczak Osłona 8 samolotów Ił-2 z 3 pplsz (prowadzący Kitajew) podczas uderzenia w rejonie m. Leszno
8 17.01.1945 Jak-1b
nr 28
ppor. Wiktor Poruczniczak Osłona 4 samolotów Ił-2 z 3 pplsz (prowadzący Kramarczuk)
9 19.01.1945 Jak-1b
nr 18
ppor. Wiktor Poruczniczak Patrolowanie nad Warszawą - osłona defilady

Wojciech Zmyślony