Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - kpt. obs. Jan Orsza-Matysek

Loty bojowe w składzie 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej".
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 26/27.08.1941 Wellington IC
BH-R (T2574)
S/Ldr J. Michałowski
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt R. Kot
Sgt J. Orlewski
Sgt A. Hupało
Destroy docks and shipping at Le Havre
2 07/08.09.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt A. Hupało
Sgt Mieczyński
Destroy docks and shipping at Boulogne
3 13/14.09.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
P/O S. Depowski
Sgt F. Bay
Destroy battle cruisers at Brest
4 21/22.09.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt A. Hupało
Sgt F. Bay
To cause maximum damage to aiming point at Bremen
5 26/27.10.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt A. Hupało
Sgt F. Bay
To cause maximum damage to aiming point at Hamburg
6 01/02.11.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt A. Hupało
Sgt F. Bay
To cause maximum damage to aiming point at Kiel
7 09/10.11.1941 Wellington
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt A. Hupało
Sgt F. Bay
To cause maximum damage to aimint point at Hamburg
8 26/27.11.1941 Wellington IV
BH-B (R1725)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at Emden
9 17/18.12.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to Gneisenau & Scharnhorst at BREST
10 23/24.12.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
Sgt W. Żalejko
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at COLOGNE
11 27/28.12.1941 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at DUSSELDORF
12 06.01.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt K. Pacut
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to Scharnhorst and Gneisenau at Brest
13 07/08.01.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
F/O Z. Markiewicz
Sgt A. Hupało
To destroy Scharnhorst & Gneisenau at BREST
14 09/10.01.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
P/O F. Malec
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt Cz. Pelik
Sgt A. Hupało
To destroy Scharnhorst & Gneisenau at BREST
15 27/28.01.1942 Wellington IV
BH-T (Z1270)
F/O W. Dobrzański
F/O B. Żelaziński
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt S. Mielcarek
Sgt K. Błaszczak
Sgt W. Stachurski
To destroy German Naval Units at Kiel
16 08/09.03.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at ESSEN
17 10/11.03.1942 Wellington IV
BH-V (R1725)
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at ESSEN
18 12/13.03.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To destroy Naval dockyards at KIEL
19 25/26.03.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
P/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at ESSEN
20 05/06.04.1942 Wellington IV
BH-X (R1795)
P/O Fusiński
P/O Kałużny
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt A. Małecki
Sgt M. Sierpina
Sgt S. Miniakowski
To cause maximum damage to aiming point at COLOGNE
21 06/07.04.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
F/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at ESSEN
22 08/09.04.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
F/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at HAMBURG
23 17/18.04.1942 Wellington IV
BH-P (Z1267)
F/O J. Kuśmierz
F/O J. Urbaniak
F/O J. Orsza-Matysek
Sgt J. Orlewski
Sgt F. Bay
Sgt A. Hupało
To cause maximum damage to aiming point at Hamburg [załoga nie powróciła do bazy - przypuszczalnie zestrzelona przez nocnego myśliwca]

Wojciech Zmyślony