Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - st. sierż. pil. Marian Kleinschmidt

Loty bojowe w składzie 301 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Pomorskiej".
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 06/07.04.1941 Wellington IC
GR-A (R1064)
Sgt S. Kłosowski
Sgt M. Kleinschmidt
P/O M. Łapa
Sgt H. Choroszewski
Sgt I. Drewelus
Sgt W. Langer
Destroy battle cruisers at Brest
2 07/08.04.1941 Wellington IC
GR-H (T2921)
Sgt S. Kłosowski
Sgt M. Kleinschmidt
P/O M. Łapa
Sgt H. Choroszewski
Sgt I. Drewelus
Sgt W. Langer
Destroy centre of naval port of Kiel as briefed
3 17/18.04.1941 Wellington IC
GR-R (R1026)
S/Ldr W. Piotrowski
Sgt M. Kleinschmidt
F/O H. Sawlewicz
Sgt E. Florczak
Sgt Cz. Tęgowski
Sgt Cz. Sułgut
Destroy aiming point in Hanover as briefed
4 02/03.05.1941 Wellington IC
GR-O (R1348)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O W. Brzozowski
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
F/Lt W. Szumbarski
Destroy aiming point in Hamburg
5 04/05.05.1941 Wellington IC
GR-O (R1348)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O S. Kontowtt
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
F/Lt W. Szumbarski
Destroy 2 battle cruisers at Brest
6 06/07.05.1941 Wellington IC
GR-O (R1348)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O S. Kontowtt
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
F/Lt W. Szumbarski
Destroy aiming point in Hamburg as briefed
7 16/17.05.1941 Wellington IC
GR-O (R1348)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O D. Pławski
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
F/Lt J. Wilkojć
Destroy centre of city of Cologne
8 11/12.06.1941 Wellington IC
GR-[?] (R1345)
P/O S. Kontowtt
Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
F/Lt W. Szumbarski
Destroy aiming point in Dusseldorf
9 25/26.06.1941 Wellington IC
GR-[?] (R1492)
F/O S. Kontowtt
Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
F/Lt W. Szumbarski
Destroy ship-building yards in Bremen
10 29/30.06.1941 Wellington IC
GR-[?] (R1492)
Sgt M. Kleinschmidt
F/O T. Pożyczka
F/O S. Hałłas
Sgt A. Dydo
Sgt Z. Idzikowski
Sgt Z. Dzięgiel
Destroy aiming point in Bremen
11 14/15.07.1941 Wellington IC
GR-[?] (X9665)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O W. Rebuszyński
F/O Z. Staerz
Sgt J. Piasecki
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Lasocki
Rotterdam
12 17/18.07.1941 Wellington IC
GR-[?] (X9665)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O W. Rebuszyński
F/O Z. Staerz
Sgt J. Piasecki
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Lasocki
Dunkirk
13 21/22.07.1941 Wellington IC
GR-[?] (X9665)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O W. Rebuszyński
F/O Z. Staerz
Sgt J. Piasecki
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Lasocki
Frankfurt
14 23/24.07.1941 Wellington IC
GR-[?] (X9665)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O W. Rebuszyński
F/O Z. Staerz
Sgt J. Piasecki
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Lasocki
Mannheim
15 31.08/
01.09.1941
Wellington IC
GR-T (Z1252)
P/O K. Dobromirski
Sgt M. Kleinschmidt
F/O Z. Staerz
Sgt B. Kowalski
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Lasocki
Destroy Armament works at ESSEN
16 13/14.09.1941 Wellington IC
GR-T (Z1252)
P/O K. Dobromirski
Sgt M. Kleinschmidt
F/O Z. Staerz
Sgt J. Piasecki
Sgt B. Karbowski
Sgt L. Lasocki
Destroy Battle cruisers at BREST
17 10/11.10.1941 Wellington IV
GR-R (R1515)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O J. Jabłoński
F/O F. Fugiel
Sgt K. Droździk
Sgt J. Bujak
F/O A. Kłosiński
To destroy harbour and shipping at OSTEND
18 12/13.10.1941 Wellington IV
GR-E (Z1262)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O J. Jabłoński
F/O F. Fugiel
Sgt K. Droździk
Sgt J. Bujak
F/O A. Kłosiński
To destroy docks and shipping at BOULOGNE
19 21/22.10.1941 Wellington IV
GR-E (R1525)
Sgt M. Kleinschmidt
P/O J. Jabłoński
F/O F. Fugiel
Sgt K. Droździk
Sgt J. Bujak
Sgt J. Stasiak
To cause maximum damage to aiming point at BREMEN
Loty bojowe w składzie 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej".
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
20 26/27.04.1943 Wellington X
BH-T (HE420)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt P. Straub
To cause maximum damage to aiming point at DUISBURG
21 27/28.04.1943 Wellington X
BH-T (HE420)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt P. Straub
Planting vegerables as ordered [minowanie w rejonie St Nazaire i Lorient]
22 01/02.05.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt P. Straub
Mining as Ordered (Jellyfish) [minowanie w rejonie Brestu]
23 04/05.05.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
F/Sgt M. Gałas
To cause maximum damage to aiming point at DORTMUND
24 12/13.05.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt W. Sapijaszka
To cause maximum damage to aiming point at DUISBURG
25 13/14.05.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt W. Koryćko
To cause maximum damage to aiming point at BOCHUM
26 29/30.05.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt Z. Cipirski
To cause maximum damage to aiming point at WUPPERTAL
27 30/31.05.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt S. Galiczyn
Planting mines as ordered (Beeches) [minowanie w rejonie St Nazaire]
28 03/04.06.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt T. Knebloch
SEA MINING as ordered [minowanie w rejonie Lorient]
29 11/12.06.1943 Wellington X
BH-Q (HZ375)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt T. Knebloch
To cause maximum damage to aiming point at DUSSELDORF
30 25/26.06.1943 Wellington X
BH-P (HF605)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt T. Knebloch
SEA MINING as ordered [minowanie w rejonie Wysp Fryzyjskich]
31 28/29.06.1943 Wellington X
BH-J (HZ438)
F/Sgt M. Kleinschmidt
F/O S. Bogusławski
Sgt P. Mazgaj
Sgt M. Cieślik
Sgt T. Knebloch
To cause maximum damage to aiming point at COLOGNE [załoga nie powróciła do bazy - zestrzelona przez nocnego myśliwca]

Wojciech Zmyślony