Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe - mjr obs. Antoni Kiewnarski

Loty bojowe w składzie 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej".
Nr
Data
Samolot
Załoga
Uwagi
1 12/13.04.1942 Wellington II
SM-D (W5420)
Sgt W. Mąka
F/O L. Wielochowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt J. Czwojda
Sgt M. Gałas
To attack shipping and harbour installations at LE HAVRE
2 15/16.04.1942 Wellington II
SM-H (W5566)
F/O L. Wielochowski
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt S. Stysiak
Sgt J. Czwojda
To cause maximum damage at Aiming Point DORTMUND
3 17/18.04.1942 Wellington II
SM-H (W5566)
F/O L. Wielochowski
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt J. Czwojda
Sgt Z. Skopiński
To cause maximum in target area HAMBURG
4 19/20.05.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
F/O L. Wielochowski
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
P/O W. Reinke
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point MANNHEIM
5 30/31.05.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
Sgt Z. Jędrzejczak
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To cause maximum damage at Aiming Point COLOGNE
6 01/02.06.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
W/Cdr R. Beill
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To attack any built up area in district ESSEN
7 03/04.06.1942 Wellington II
SM-G (Z8587)
F/O S. Buczek
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To cause maximum damage at Aiming Point BREMEN
8 05/06.06.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
F/O G. Kunowski
P/O S. Buczek
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To attack any built up area in district ESSEN
9 06/07.06.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
P/O S. Buczek
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To cause maximum damage at Aiming Point EMDEN
10 08/09.06.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
F/O G. Kunowski
P/O S. Buczek
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point ESSEN
11 09/10.06.1942 Wellington II
SM-T (W5533)
P/O S. Buczek
F/O G. Kunowski
F/O A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To lay mines in enemy waters
12 19/20.06.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
F/O G. Kunowski
P/O S. Buczek
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
P/O W. Reinke
To cause maximum damage in target area EMDEN
13 20/21.06.1942 Wellington II
SM-Y (Z8537)
F/O G. Kunowski
Sgt J. Drobny
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Klisiewicz
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point EMDEN
[załoga z powodu awarii silnika wodowała w morzu - wszystkich uratowano]
14 07/08.07.1942 Wellington II
SM-C (Z8597)
F/O L. Wielochowski
Sgt T. Frankowski
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
To lay mines in Enemy waters
15 08/09.07.1942 Wellington II
SM-F (Z8435)
F/O L. Wielochowski
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt T. Frankowski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point WILHELMSHAVEN
16 13/14.07.1942 Wellington II
SM-C (Z8597)
Sgt A. Błachowicz
F/O G. Kunowski
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point DUISBURG
17 21/22.07.1942 Wellington II
SM-F (Z8435)
F/O L. Wielochowski
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt S. Frankowski
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point DUISBURG
18 25/26.07.1942 Wellington II
SM-F (Z8435)
F/O L. Wielochowski
F/O G. Kunowski
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
To cause maximum damage at Aiming Point DUISBURG
19 29/30.07.1942 Wellington II
SM-T (W5533)
F/O L. Wielochowski
F/O G. Kunowski
Sgt J. Rogala-Sobieszczański
Sgt M. Gałas
Sgt T. Frankowski
To cause maximum damage in Target SAARBRUCKEN
20 31.07/
01.08.1942
Wellington II
SM-F (Z8435)
F/O G. Kunowski
Sgt J. Pytlak
F/Lt A. Kiewnarski
Sgt J. Rogala-Sobieszczanski
Sgt M. Gałas
DUSSELDORF
21 18/19.08.1942 Wellington IV
SM-D (Z1245)
F/O L. Wielochowski
Sgt T. Frankowski
F/Lt A. Kiewnarski
F/Sgt F. Gawlak
Sgt S. Stysiak
To cause maximum damage and fires FLENSBURG
22 27/28.08.1942 Wellingtona IV
SM-D (Z1245)
Sgt J. Pytlak
F/Lt A. Kiewnarski
F/Sgt F. Gawlak
Sgt T. Frankowski
Sgt J. Janik
To cause maximum damage at Aiming Point KASSEL
[załoga zestrzelona przez opl. nad Holandią - zginęli pytlak, Gawlak i Janik; Frankowski i Kiewnarski trafili do niewoli, z której następnie pierwszy z nich uciekł i powrócił do Wielkiej Brytanii]

Wojciech Zmyślony