Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

16 (Polish) Service Flying Training School w Newton

Plut. pchor. Stefan Żeromski w okresie nauki w 16 (Polish) Service Flying Training School (16 (P)SFTS), mieszczącej się początkowo w Hucknall, trwającej od końca czerwca do początku października 1941 r.
Grupowa fotografia uczestników kursu trwającego od końca czerwca do początku października 1941 r. Choć zdjęcie wykonano na początku kursu prawdopodobnie jeszcze w Hucknall, wielu lotników ma już odznaki pilota - prawo noszenia "gap" uzyskali jeszcze przed wojną, jako podchorążowie niedoszłej XIV promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie.
Kursanci 16 (P)SFTS w Newton zimą 1941-1942 r. Pierwszy z prawej kpr. ucz. pil. Leszek Owsiany.
Kawa i papieros w przerwie zajęć na lotnisku w Newton, październik 1941 r. - maj 1942 r. W tle widoczny jest baraczek lotniskowy (przyczepa?), a przed nim ławka z leżącymi na niej spadochronami.
Trzej podoficerowie-uczniowie 16(P)SFTS w Newton, od lewej: kpr. Antoni Plenkiewicz, kpr. Witold Nowoczyn i kpr. Leszek Owsiany. Kilka lat później, po powrocie do Polski, Owsiany weźmie ślub z siostrą Nowoczyna - Marią... Newton, październik 1941 r. - maj 1942 r.
Wykonana na tle samolotu Oxford pamiątkowa fotografia uczniów i instruktorów 16 (P)SFTS, po zakończeniu kursu trwającego od października 1941 r. do maja 1942 r. Newton,13 maja 1942 r.
Fotografia uczestników kursu 16 (P)SFTS, trwającego od października 1941 r. do maja 1942 r. Właściciel zdjęcia i uczestnik tego szkolenia, kpr. Leszek Owsiany, krzyżami zaznaczył kolegów, którzy polegli i zginęli w wypadkach lotniczych w czasie wojny.
Por. Edward Jaworski z 315 Dywizjonu Myśliwskiego "Dęblińskiego" (z prawej) z wizytą u swojego brata por. Ferdynanda Jaworskiego, instruktora pilotażu 16 (P)SFTS w Newton (z lewej). Towarzyszy im por. Michał Goszczyński (w środku).
Zajęcia teoretyczne dla uczniów pilotażu w sali wykładowej. Na ścianie widoczne są liczne tablice dydaktyczne (m.in. mapa Wielkiej Brytanii) oraz krzyż. St. szer. Józef Fudala drugi od lewej. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
St. szer. Józef Fudala przyjmuje gratulacje od oficera w randze Group Captaina (prawdopodobnie płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza). Zdjęcie wykonano prawdopodobnie z okazji zakończenia kursu i wręczenia polskich odznak pilota (Fudala ma już na rękawie dystynkcje Sergeanta, na który to stopień awansowano wyszkolonych pilotów mających przed rozpoczęciem nauki stopnie niższe). Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Grupa uczniów 16 (P)SFTS w Newton. Część z nich ma karabiny i pasy z ładownicami. St. szer. Józef Fudala czwarty od lewej. W tle widoczny jest budynek kontroli lotów z wieżą. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Grupka uczniów-pilotów - st. szer. Józef Fudala trzeci od lewej. W tle widoczne są pomalowane w maskujące barwy zabudowania bazy RAF Newton. Pierwsza połowa 1942 r.
Grupka uczniów-pilotów, st. szer. Józef Fudala drugi od lewej. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Grupka uczniów-pilotów przy namiocie. Z lewej strony widoczne są instalacje lotniskowe, m.in. słupy trakcyjne, maszt radiostacji oraz hangar. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Grupka uczniów-pilotów. St. szer. Józef Fudala trzeci od lewej. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Uczniowie pilotażu z mającym przeszłość bojową oficerem-instruktorem (w środku; na jego piersi widoczna jest baretka Krzyża Walecznych). St. szer. Józef Fudala pierwszy od lewej. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
St. szer. Józef Fudala w stroju lotnym, z haubą i spadochronem pod pachą. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Uczeń-pilot (być może st. szer. Józef Fudala) w kabinie samolotu Master III na lotnisku w Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Przy Masterze III pozują (od lewej) instruktor por. Edward Suszyński oraz uczeń st. szer. Józef Fudala, ubrany w spadochron siedzeniowy i haubę lotniczą. Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Uczniowie piloci przy Masterze III. Z lewej strony st. szer. Józef Fudala Newton, pierwsza połowa 1942 r.
Uczeń ppor. Leopold Antoniewicz przy Oxfordzie. Oparty jest o spadochron siedzeniowy. Newton, druga połowa 1942 r.
Uczniowie piloci przy Oxfordzie, na którym szkolono przyszłych pilotów bombowych i transportowych. Pierwszy z lewej ppor. Leopold Antoniewicz. Newton, druga połowa 1942 r.
Ppor. Leopold Antoniewicz (nad kabiną) przy Oxfordzie. Samolot ma namalowaną polską szachownicę lotniczą. Newton, druga połowa 1942 r.
Nierozpoznany lotnik z psem w kabinie Oxforda. Newton, druga połowa 1942 r.
Lotnisko w Newton sprzyjało polsko-brytyjskiej integracji. Kancelistkę z WAAF na kolanach trzyma plut. Stanisław Rochmiński, obok plut. Leonard Pruski. Obaj lotnicy trafią w przyszłości do 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego "Lwowskiego". 16 (P)SFTS w Newton, grudzień 1942 r. - maj 1943 r.
Instruktor 16 (P)SFTS w otoczeniu swoich uczniów - od lewej: sierż. Jan Baryga, por. Jerzy Goldhaar i plut. Antoni Tomiczek. Uczniowie - Baryga i Tomiczek byli przedwojennymi pilotami, którzy szkolenie w Wielkiej Brytanii przechodzili po dwuletnim pobycie w sowieckiej niewoli. Goldhaar, przedwojenny obserwator, pilotażu uczył się dopiero w 1941 r. Newton, grudzień 1942 r. - maj 1943 r.
Trzej uczniowie 16 (P)SFTS po zakończeniu kursu, od lewej: nierozpoznany, ppor. Stanisław Łozowski i plut. Antoni Tomiczek. Newton, maj 1943 r.
Absolwenci kursu pilotażu podstawowego: plut. pchor. Stanisław Dudek (z lewej) i plut. Antoni Tomiczek. 16 (P)SFTS w Newton, maj 1943 r.
Absolwenci kursu pilotażu podstawowego, od lewej: kpr. Władysław Pasek, plut. Antoni Tomiczek, kpr. Jan Goździelewski i plut. pchor. Józef Lipp. Newton, 1943 r.
Absolwenci 16 (P)SFTS, sierż. Jan Baryga i plut. Władysław Mackiewicz. Newton, maj 1943 r.
Uczestnicy trwającego od grudnia 1942 r. do maja 1943 r. szkolenia w 16 (P)SFTS, od lewej: plut. pchor. Eugeniusz Gajewski, Tadeusz Kuniewski, nierozpoznany, plut. pchor. Stanisław Dudek, plut. Józef Woroch, plut. Jerzy Pijanowski. Newton, maj 1943 r.
Fotografia uczestników kursu 16 (P)SFTS w Newton, trwającego od grudnia 1942 r. do maja 1943 r. Wielu z nich było przedwojennymi lotnikami, którzy w 1939 r. trafili do sowieckiej niewoli i do Wielkiej Brytanii dotarli w 1942 r.
Dwaj uczniowie-piloci 16 (P)SFTS pozują przy Masterze II. Newton, druga połowa 1944 r.
Kpr. ucz. pil. Stefan Ryll (z prawej) w towarzystwie kolegi przed Masterem II. Newton, druga połowa 1944 r.
Uczniowie 16 (P)SFTS przy Masterze II. Na krawędzi natarcia skrzydła samolotu widoczny jest podwójny reflektor. Newton, druga połowa 1944 r.
Nierozpoznany lotnik na skrzydle Mastera II z 16 (P)SFTS. Newton, druga połowa 1944 r.
Uczniowie 16 (P)SFTS przy Masterze II. Newton, druga połowa 1944 r.
Uczniowie 16 (P)SFTS przy Masterze II. Newton, druga połowa 1944 r.
Uczniowie 16 (P)SFTS pozujący w i obok kabiny Mastera II. Newton, druga połowa 1944 r.
Wnętrze kabiny Mastera z 16 (P)SFTS. W środku jeden z uczniów kursu trwającego w drugiej połowie 1944 r.
Kpr. ucz. pil. Stefan Ryll w kabinie Mastera II uchwycony od prawej...
... i lewej burty. 16 (P)SFTS w Newton, druga połowa 1944 r.
Jedna ze szkolnych maszyn 16 (P)SFTS, Master II, na którym latania uczono przyszłych pilotów myśliwskich.
Samoloty Master z 16 (P)SFTS zaparkowane na ziemi. Maszyna na pierwszym planie na okapotowaniu silnika i owiewce kabiny ma założone pokrowce. Newton, druga połowa 1944 r.
Kpr. ucz. pil. Stefan Ryll przy Masterze II. Samolot pod skrzydłem ma zamontowane wyrzutniki bomb. Newton druga połowa 1944 r.
Samolot Master II z 16 (P)SFTS w locie. Samolot ma zdemontowany kołpak śmigła. W kabinie kpr. ucz. pil. Stefan Ryll. Newton, druga połowa 1944 r.
Samolot Master II nr 75 (DL943) z 16 (P)SFTS w locie. Samolot ma zdemontowany kołpak śmigła. Newton, druga połowa 1944 r.
Samolot Master II nr 75 (DL943) z 16 (P)SFTS w locie. Samolot ma zdemontowany kołpak śmigła. Newton, druga połowa 1944 r.
Absolwent, a następnie instruktor w 16 (P)SFTS sierż. pil. Tadeusz Tomaszewski. W tle samoloty Master II (m.in. nr 75). Newton, lata 1943-1944.
Przed Harvardem instruktor sierż. pil. Tadeusz Tomaszewski (z lewej) i nierozpoznany polski pilot. Newton, 1944 r.
Żartobliwa poza instruktorów 16 (P)SFTS przed Harvardem: z lewej sierż. pil. Tadeusz Tomaszewski, z prawej st. sierż. pil. Jan Budziński. Newton, 1944 r.
Sierż. pil. Tadeusz Tomaszewski (z prawej) w towarzystwie nierozpoznanego starszego sierżanta. Newton, 1944 r.
Kadra 16 (P)SFTS w Newton na wspólnej fotografii. Szósty od prawej siedzi mjr pil. Mieczysław Wolański. W drugim rzędzie drugi od prawej sierż. bomb. Walerian Sosiński. Newton, 1944 r.
Kadra 16 (P)SFTS przed dwusilnikowym Oxfordem, na którym uczyli się latać przyszli piloci bombowi i transportowi. Pod nosem samolotu stoi mjr pil. Mieczysław Wolański, na skrzydle drugi od prawej sierż. bomb. Walerian Sosiński. Newton, przełom lat 1944-1945.
Grupa uczniów-pilotów z instruktorem pozująca przed samolotem Harvard. Drugi od prawej plut. pchor. Gerard Albrecht. Newton, sierpień 1944 r. - luty 1945 r.
Fotografia uczniów-pilotów 16 (P)SFTS w Newton z kursu trwającego od grudnia 1944 r. do czerwca 1945 r. W związku z zakończeniem wojny żaden z nich nie trafił do jednostki wyszkolenia bojowego, a co za tym idzie - do dywizjonu bojowego Polskich Sił Powietrznych.
Drużyna piłkarska bazy RAF Newton sfotografowana 15 czerwca 1945 r. Na górze w środku stoi mjr pil. Lucjan Kępiński, polski oficer łącznikowy przy dowództwie brytyjskiego lotnictwa szkolnego (Flying Training Command), w którego pieczy znajdowała się również polska szkoła pilotażu podstawowego 16 (P) SFTS w Newton. W dolnym rzędzie drugi od prawej kuca plut. Gerard Wodarz, instruktor wychowania fizycznego, przedwojenny wybitny piłkarz i reprezentant Polski.
Reprezentacja piłkarska bazy RAF Newton w pierwszej połowie 1945 r. Trzeci od prawej siedzi ppłk pil. Stanisław Cwynar, komendant polskiej szkoły pilotażu podstawowego 16 (Polish) Service Flying Training School. Plut. Gerard Wodarz siedzi pierwszy od lewej. Oryginał zdjęcia był opisany przez niego: "RAF Newton Notts. Anglja mistrz pucharowy amatorów na 1945".
Okładka legitymacji wojskowej ppłk. pil. Józefa Kępińskiego, komendanta 16 (Polish) Service Flying Training School od 3 listopada 1942 r. do kwietnia 1943 r.
Legitymacja wojskowa ppłk. pil. Józefa Kępińskiego.
Legitymacja odznaki pilota (zwanego formalnie znakiem pilota, a nieformalnie - "gapą") st. szer. Józefa Fudali, nadanej mu 14 lipca 1942 r.
Odwrotna strona legitymacji do odznaki pilota st. szer. Józefa Fudali z wyciągiem z regulaminu, zawierającym przypomnienie o bezwzględnym zakazie dawania "gapy" jako pamiątki osobom postronnym.
Legitymacja odznaki pilota (zwanego formalnie znakiem pilota, a nieformalnie - "gapą") plut. pchor. Gerarda Albrechta, nadanej mu 12 lutego 1945 r.
Odwrotna strona legitymacji do odznaki pilota plut. pchor. Gerarda Albrechta z wyciągiem z regulaminu, zawierającym przypomnienie o bezwzględnym zakazie dawania "gapy" jako pamiątki osobom postronnym.
Pieczęć polskiej szkoły pilotażu podstawowego 16 (Polish) Service Flying Training School.
Odznaka pilota (zwana formalnie Znakiem Pilota, a potocznie "gapą"), której prawo noszenia mieli absolwenci 16 (Polish) Service Flying Training School.