Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

III Skrzydło Myśliwskie

Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga (zgodne z "listą Bajana").
Data
Samolot
Pilot
Zniszczony
na pewno
Zniszczony
prawdo-
podobnie
Uszkodzony
26.07.1943Spitfire VB, WX-W (EP227)W/Cdr Walerian Żak  Fw 190
18.10.1944Mustang III, SZ-K (FB360)W/Cdr Kazimierz Rutkowski1/2 x Bf 109  
07.12.1944Mustang III, PK-A (HB841)W/Cdr Kazimierz Rutkowski Fw 190 
   
Razem
1/2
1
1
Straty w personelu latającym (zabici, w niewoli, czasowo zaginieni na terytorium wroga).
- lot bojowy lub operacyjny; - lot nieoperacyjny; - zginął na ziemi
Data
Samolot
Polegli
W niewoli
Uwagi
09.03.1945 Spitfire F.IX
RF-C (BS281)
  W/Cdr Jan Falkowski ▮ "Jim Crow" - po trafieniu przez opl. wyskoczył na spadochronie nad Holandią; Falkowski uciekł w drodze do obozu jenieckiego i ukrywając się doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie 7 maja 1945 r.
 
Razem
0
1
 

Wojciech Zmyślony