Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Eskadry Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1

Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga (zgodne z "listą Bajana").
Data
Samolot
Pilot
Zniszczony
na pewno
Zniszczony
prawdo-
podobnie
Uszkodzony
02.09.1939P.7por. Kazimierz Bursztyn Do 17 
02.09.1939P.7por. Henryk Szczęsny Do 17 
02.09.1939P.7por. Henryk Szczęsny  Do 17
02.09.1939P.7kpt. Antoni Wczelik  Do 17
02.09.1939P.7kpt. Antoni Wczelik  Do 17
14.09.1939P.11gpor. Henryk SzczęsnyHe 111  
15.09.1939P.11gpor. Henryk SzczęsnyHe 111  
   
Razem
2
2
3
Straty w personelu latającym (zabici, w niewoli, czasowo zaginieni na terytorium wroga).
- lot bojowy lub operacyjny; - lot nieoperacyjny; - zginął na ziemi
Data
Samolot
Polegli
Zaginieni, ranni i w niewoli
Uwagi
15.09.1939P.11g por. Henryk Szczęsny▮ ranny w nogę w walce z He 111, po powrocie na lotnisko odesłany do szpitala w Buczaczu; nie powrócił do jednostki
 
Razem
0
1
 

Wojciech Zmyślony