Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

W czasie II wojny światowej pułk nie poniósł strat w personelu latającym (tj. nie było lotników poległych ani wziętych do niewoli).

Wojciech Zmyślony