Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

II Skrzydło Myśliwskie

Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga (zgodne z "listą Bajana").
Data
Samolot
Pilot
Zniszczony
na pewno
Zniszczony
prawdo-
podobnie
Uszkodzony
04.04.1943Spitfire VB, WX-L (EN865)W/Cdr Aleksander GabszewiczFw 190  
24.06.1944Mustang III, SS (FZ152) W/Cdr Stanisław SkalskiBf 109  
24.06.1944Mustang III, SS (FZ152) W/Cdr Stanisław SkalskiBf 109  
25.09.1944Mustang III, JZ (HB868)W/Cdr Jan Zumbach Fw 190 
   
Razem
3
1
0
Dowództwo skrzydła nie poniosło strat w personelu latającym (tj. nie było lotników poległych ani wziętych do niewoli).

Wojciech Zmyślony