mjr Stanisław Skalski

ppłk Witold Urbanowicz

kpt. Eugeniusz Horbaczewski

kpt. Bolesław Gładych

mjr Jan Zumbach

mjr Marian Pisarek

ppłk Aleksander Gabszewicz

por. Michał Maciejowski

kpt. Henryk Szczęsny

por. Mirosław Ferić

chor. Aleksander Chudek

mjr Jan Falkowski

kpt. Stanisław Brzeski

mjr Wacław Król

por. Zdzisław Henneberg

kpt. Antoni Głowacki

por. Eugeniusz Szaposznikow

ppor. Adolf Pietrasiak

kpt. Witold Łokuciewski

kpt. Henryk Pietrzak

kpt. Józef Jeka

kpt. Bolesław Drobiński

ppor. Marian Bełc

sierż. Stanisław Karubin

kpt. Karol Pniak

mjr Wacław Łapkowski

mjr Stefan Janus

kpt. Ludwik Paszkiewicz

mjr Kazimierz Rutkowski

kpt. Czesław Główczyński

kpt. Michał Cwynar

ppłk Stefan Witorzeńć

ppłk Mieczysław Mümler

ppor. Bolesław Własnowolski

por. Mieczysław Adamek

por. Franciszek Surma

kpt. Stanisław Blok

kpt. Kazimierz Sporny

por. Grzegorz Sołogub

st. sierż. Jakub Bargiełowski

kpt. Jerzy Popławski
 

¬ródła:
fotografie ze zbiorów: pana Bartłomieja Belcarza, pana Stanisława Bochniaka, pani Bożeny Gostkowskiej, pana Edwarda Jaworskiego, pana Leszka Owsianego, pana Wilhelma Ratuszyńskiego, pana Wojciecha Sankowskiego, pana Piotra Sikory, pana Michała ¦lizowskiego, pana Krzysztofa Tyszki, pana Daniela Wysockiego