Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Indywidualna lista zestrzeleń polskich pilotów myśliwskich we Francji w 1940 r.

Oficjalnie zaliczone zestrzelenia i uszkodzenia samolotów wroga (zgodne z "listą Bajana").
Pozycja
Stopień
Nazwisko, imię
Zniszczone
na pewno
Zniszczone
prawdo-
podobnie
Uszkodzone
1.kpr.Nowakiewicz Eugeniusz3 i 5/6 1/2
2.ppor.Chałupa Stanisław2 i 2/3  
3.ppor.Król Wacław21 
4.por.Czerwiński Tadeusz2  
5.ppor.Czerniak Jerzy2  
6.st. sierż.Flanek Leopold2  
7.ppor.Żukowski Aleksy2  
8.ppor.Kawnik Erwin2  
9.por.Cebrzyński Arsen1 i 5/6  
10.mjrMümler Mieczysław1 i 1/2 1/2
11.por.Trzebiński Marian1 i 1/2  
12.plut.Beda Antoni1 i 1/3  
13.kpt.Wczelik Antoni1 i 1/3  
14.ppor.Główczyński Czesław12 
15.ppor.Gnyś Władysław1 1
16.ppor.Chciuk Władysław1  
17.ppor.Daszewski Jan1  
18.por.Gabszewicz Aleksander1  
19.ppor.Karwowski Włodzimierz1  
20.ppor.Kalpas Rajmund1  
21.plut.Krawczyński Karol1  
22.kpt.Łaguna Piotr1  
23.kpt.Łaszkiewicz Stefan1  
24.ppor.Łokuciewski Witold1  
25.kpt.Opulski Tadeusz1  
26.plut.Parafiński Mieczysław1  
27.kpr.Rozworski Zygmunt1  
28.plut.Sztramko Kazimierz1  
29.ppor.Strzebmosz Wiktor1  
30.plut.Kremski Jan14/15 1 i 1/15
31.por.Wesołowski Marian14/15 1 i 1/15
32.por.Bursztyn Kazimierz2/3  
33.kpt.Kosiński Kazimierz3/5 2/5
34.plut.Pietrasiak Adolf3/5 2/5
35.por.Barański Wieńczysław1/2  
36.ppor.Godlewski Jerzy1/2  
37.por.Henneberg Zdzisław1/2  
38.ppor.Radomski Jerzy1/2  
39.kpr.Zaniewski Piotr1/2  
40.por.Zantara Stefan1/2  
41.plut.Giermer Wacław1/3 2/3
42.kpr.Brzezowski Michał1/3  
43.por.Kowalski Julian1/3  
44.plut.Markiewicz Antoni1/3  
45.plut.Szaposznikow Eugeniusz1/3  
46.plut.Kowalski Henryk1/4  
47.por.Tomicki Stefan1/4  
48.por.Sulerzycki Mieczysław  1
   
Razem
50 i 9/10
3
6 i 3/5